12-årig pojke svårt chockad efter vargattack

Den 24 januari 1855 rapporterade Tidning för Wenersborgs Stad & Län att en 12-årig pojke från Fyllerydstorpen utanför Växjö varit med om en vargattack och ligger i chock.

Tidningen, som i sin tur hämtat uppgifterna om vargarna från Nya Wexiöbladet beskriver händelsförloppet i en notis:

Nya Wexiöbladet omtalar följande prof på behjertenhet hos en 12-årig gosse: Den 9 dennes hade en gosse om 12 år från ett af Fyllerydstorpen i närheten af staden blifwit skickad ett stycke från boningshuset för att hemta lite wed. Stadd på hemvägen möter han en warg, af hwilken han anfölls. Han kastade då från sig wedknippan och slungade ett wedträd mot wargen, hwilken träffades på benet. Wid wargens tjut och gossens skrik ankommo ännu flera wargar, ända tills de utgjorde ett antal af sju stycken, mot hwilka gossen ej hade annat förswarswapen än en händelsevis påträffad stör, hwilken han under ideligt skrikande swängde omkring sig. Några personer som kommo farande utåt den närbelägna wägen, hörde ropet och skyndade till stället der de blefwo wittne till den olika striden.

Wargarne aflägsnade sig, och den hjeltemodige gossen återfördes till hemmet; men den häftiga nervskakningen har dock så kraftigt werkat på honom, att han åtminstone ännu den 11 war sängliggande, utan att hafwa kunnat förtära något.”

 

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se