16 personer svårt vargbitna i Kurumotschi

Vargattacken i Kurumotschi den 22-23 augusti 1850 fick stort utrymme i tidningarna på grund av sin våldsamhet. En rabiessmittad varg höll en hel by i skräck under sex långa nattimmar.

Tsarrikets tidning under 1800-talet, Ministerii för Inrikes-ärenderna Journal, spred vitt och brett uppgifterna om den våldsamma vargattacken i och kring byn Kurumitchi, Simbiriska guvernementet (numera Sibirien). Till Norden förmedlades nyheten genom Finlands Allmänna Tidning nr 271, den 20 november 1850, där den fick en helsida.

Enligt tidningen började attacken klockan 10 på kvällen den 22 augusti 1850. Då fick en lantbrukarfamilj besök av en mycket aggressiv varg som attackerade gårdens hund. Familjefadern försökte skydda hunden men vargen angrep och bet fadern för att därefter kasta sig in i huset där den bet makan och sonen. När vargen en stund senare lämnade gården hade både husfrun och pojken fått allvarliga bitskador. Pojken avled senare.

Angriparen rusade nu mot nästa gård och skadade under stort tumult fem andra lantbrukare. En sjätte person blev omkullslagen men klarade sig genom att ligga på mage. Att bönderna bjöd på hårt motstånd och försvarade sig med olika tillhyggen tycktes inte bekomma vargen som istället rusade vidare och angrep ett fårhägn i närheten.

Vargen angrep nu alla den träffade vilket, förutom olika tamdjur intill vägen, var ytterligare sju män och en kvinna. Först efter att en lantbrukare vid namn Konstantinoff lyckats få tag i vargen och tryckt ned den på rygg kunde byborna slå livet ur den med påkar. Det hade då förflutit hela sex timmar sedan den första attacken på familjen.

Resultatet av en enda vargs attack, natten mellan den 22 och 23 augusti 1850, blev alltså en avliden och 15 skadade personer (varav huvuddelen troligen avled senare då ingen bot mot rabies fanns att få) samt en formlig massaker på får och nötkreatur.

Att det tog så lång tid att få bukt med angriparen berodde enligt skribenten på att det var mörkt och att vargen var ovanligt storväxt och stark.

Kurumotschi-fallet visar hur farlig rabiessjukdomen är och med vilken våldsam kraft det smittade djuret destruerar sin omgivning. Mer information om Rabies hittar du genom att klicka här.

 

Läs originalartikeln (PDF).

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se