241 miljoner i offentliga bidrag till Världsnaturfonden WWF

allmänna skattemedel som del av intäkt

Stiftelsen Världsnaturfonden WWFs näst största intäktskälla är bidrag ur offentliga medel. På fem år bidrog staten med 241 miljoner kronor till den privata stiftelsen.

Att djur- och naturskydd är verksamheter som omsätter stora pengar är kanske inte bekant för allmänheten. Vid en genomgång av den privata stiftelsen Världsnaturfonden WWFs årsredovisning från 2012 framkommer att stiftelsen omsatte lite drygt 1,3 miljarder kronor under perioden 2008-2012.

Näst efter allmänhetens bidrag via diverse kampanjer stod staten som största bidragsgivare med 241 miljoner kronor under samma period. Intäkterna från staten varierar mellan 16-25 procent respektive redovisat år.

 

Ingen medlemsorganisation

Någon jämförelse mellan statens andel och medlemsavgifter går inte att göra då man inte kan bli medlem i stiftelsen Världsnaturfonden WWF på samma vis som i exempelvis Naturskyddsföreningen eller för den delen Svenska Jägareförbundet.

I en förening är medlemmarna delaktiga via demokratiska processer, styrelser, valberedningar och stämmor. Den som månatligen eller årsvis betalar pengar till WWF är mer att betrakta som sponsor till stiftelsen men har via sitt sponsorskap inget inflytande på själva verksamheten.

Sponsringsverksamheten och bidrag via kampanjer är dock att betrakta som pengar som skänkts av fri vilja. Den fria viljan är också större än bidragen ur statskassan och summerar till cirka 1,1 miljard under samma period.

 

Den mäktiga jägarlobbyn

I debatten kring rovdjuren generellt och vargen specifikt har jägarnas intresseorganisationer inte sällan utmålats som ”den mäktiga jägarlobbyn”. Utifrån det perspektivet kan det vara intressant att jämföra hur det största förbundet finansieras och hur fördelningen ser ut mellan allmänna skattemedel och medlemmarnas egna bidrag.

I Svenska Jägareförbundets årsredovisning 2012 finns ett sammandrag av fem år från 2008. Följaktligen kan samma period redovisas och informationen torde vara tillräcklig för att jämföra trender och förhållanden.

Mellan 2008 och 2012 erhöll förbundet cirka 54 miljoner kronor i ”Anslag och bidrag”. Under samma period uppgick medlemsavgifterna till drygt 365 miljoner kronor. Förhållandet mellan bidrag och medlemsavgifter har under perioden gått från 9 procent till 21 procent.

Jägareförbundets ersättning från Viltvårdsfonden definieras inte som statligt bidrag då fonden finansieras av jägarna själva via den årliga lösen av det statliga jaktkortet om 300 kronor. Ersättningen från Viltvårdsfonden är dessutom kopplad till de uppdrag inom jakt- och viltvård, förbundet tilldelats av regeringen. Skillnaderna är således betydande jämfört de bidrag som ges till Stiftelsen Världsnaturfonden WWF ur allmänna skattemedel.

 

statliga bidrag till jägareförbundet

Svenska Jägareförbundets är enligt redovisningen till merparten finansierad av medlemmarna om än bidragen trendar svagt uppåt. 2008 motsvarar bidragen mindre än en 10 procent av medlemsintäkterna och 2012 cirka  20 procent.

 

Jämförelse mellan organisationerna

Nedan kommer en jämförelse mellan de olika intresseorganisationerna. Grafen beskriver bidragen ur allmänna skattemedel under perioden i faktiska kronor. Om än Jägareförbundet trendar uppåt mot cirka 14,6 miljoner vid 2012 är bidrag till  Världsnaturfonden WWF samma år 66,6 miljoner.

bidrag ur allmänna skattemedel till wwf och sjfAtt staten skulle gå jägarnas ärenden via allmänna bidrag, vilket har förts fram rätt frekvent i debatten från miljöorganisationerna är ett argument som haltar högst betänkligt. Varje enskilt år under perioden har mer pengar skickats från staten till WWF och Naturskyddsföreningen än till Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund.

2012 fick WWF 4,5 gånger mer i bidrag än Jägareförbundet.

 

Källa: http://jagareforbundet.se/Documents/Arsredovisningar/%C3%85rsredovisning%202012.pdf | http://www.wwf.se/source.php/1529679/%C5rsredovisning%202012%20Stiftelsen%20V%E4rldsnaturfonden%20WWF.pdf
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se