343 miljoner i statliga bidrag till Naturskyddsföreningen

343 miljoner i statliga bidrag till naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen erhöll under perioden 2007 till 2012 inte mindre än 343 miljoner kronor i bidrag från statliga myndigheter. Andelen statliga bidrag är kraftigt stigande.

Vid en genomgång av den ideella miljöorganisationens årsredovisningar från 2007 till 2012 framträder bilden av en intresseorganisation där allt större del av finansieringen kommer via skattsedeln och inte via medlemmarnas avgifter.

Per den sista december 2012 hade föreningen fått 343 miljoner kronor av allmänna skattemedel via diverse myndigheter. Största bidragsgivaren utan jämförelse är SIDA som ensam stått för drygt 270 miljoner kronor. Därefter kommer Naturvårdsverket som bidragit med drygt 30 miljoner under samma period och Kemikalieinspektionen kommer på tredje plats med i sammanhanget blygsamma 15 miljoner.

 

72 miljoner i bidrag från övriga myndigheter

Förhållandet mellan medlemsavgifterna och bidragen ur statskassan har gått från 83 procent, 2007 till att vid slutet av den redovisade perioden motsvara 37 procent. Omvänt betyder det att de statliga bidragen 2012 motsvarar 271 procent av medlemsavgifterna. Som ni ser (översta bilden) är medlemsavgifterna tämligen jämna över åren medan intäkterna från staten är kraftigt stigande.

Naturskyddsföreningen som ideell förening finansieras såldes i allt större utsträckning av allmänna skattemedel och allt mindre av medlemmarnas egna avgifter.

 

Den mäktiga jägarlobbyn

I debatten kring rovdjuren generellt och vargen specifikt har jägarnas intresseorganisationer inte sällan utmålats som ”den mäktiga jägarlobbyn”. Utifrån det perspektivet kan det vara intressant att jämföra hur det största förbundet finansieras och hur fördelningen ser ut mellan allmänna skattemedel och medlemmarnas egna bidrag.

I Svenska Jägareförbundets årsredovisning 2012 finns ett sammandrag av fem år från 2008. Följaktligen kan inte samma period redovisas men informationen torde vara tillräcklig för att jämföra trender och förhållanden.

Mellan 2008 och 2012 erhöll förbundet cirka 54 miljoner kronor i ”Anslag och bidrag”. Under samma period uppgick medlemsavgifterna till drygt 365 miljoner kronor. Förhållandet mellan bidrag och medlemsavgifter har under perioden gått från 9 procent till 21 procent.

Jägareförbundets ersättning från Viltvårdsfonden definieras inte som statligt bidrag då fonden finansieras av jägarna själva via den årliga lösen av det statliga jaktkortet om 300 kronor. Ersättningen från Viltvårdsfonden är dessutom kopplad till de uppdrag inom jakt- och viltvård, förbundet tilldelats av regeringen. Skillnaderna är således betydande jämfört de bidrag som ges till Naturskyddsföreningen ur allmänna skattemedel.

 

statliga bidrag till jägareförbundet

Svenska Jägareförbundets är enligt redovisningen till merparten finansierad av medlemmarna om än bidragen trendar svagt uppåt. 2008 motsvarar bidragen mindre än en 10 procent av medlemsintäkterna och 2012 cirka  20 procent.

 

Jämförelse mellan organisationerna

Nedan kommer en jämförelse mellan de olika intresseorganisationerna. Grafen beskriver bidragen i förhållande till medlemsavgifterna. Ett värde om 100 procent betyder att bidragen är lika stora som medlemsavgifterna. Ett lägre värde betyder att medlemmarna i större utsträckning finansierar verksamheten och det motsatta gäller för tal över 100 procent.

bidrag som andel av medlemsavgifternaSkillnaderna mellan de olika organisationerna är så dramatiska att bilden nästan förlorar i pedagogiskt värde. Utgångsvärdet för Jägareförbundet år 2008 är 9 procent. Samma år erhåller Naturskyddsföreningen statliga bidrag om 121 procent av vad medlemsavgiften inbringar.

Om än Jägareförbundet trendar uppåt mot 21 procent vid 2012 är skillnaden mot Naturskyddsföreningen större än vid 2008. Naturskyddsföreningen erhåller samma år 271 procent av vad medlemsavgifterna inbringar.

Mot bakgrund av denna redovisning känns argumenten som media använt om att statens betalar ”jägarelobbyn” som minst sagt gripna ur luften. Om det är några som finansierar intresseorganisationen Jägareförbundet så är det medlemmarna själva, dvs de som är intresserade.

 

Källa: http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/arsredovisning_2008.pdf | http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/arsredovisning_2010.pdf |http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/foreningsdokument/arsredovisning-2012.pdf | http://jagareforbundet.se/Documents/Arsredovisningar/%C3%85RSREDOVISNING%202012.pdf
 

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se