”450 vargar är på tok för lite”

Det ska finnas 450 vargar i Sverige föreslår rovdjursutredningen som presenterades i dag. Oacceptabelt mycket, anser Svenska Jägareförbundet. På tok för lite, tycker Naturskyddsföreningen som också uttalar sig i dagens Expressen.

Den tredje rovdjursutredningen på tolv år i Sverige är nu klar. När utredaren Lars-Erik Linjelund i fjol presenterade sitt delbetänkande och föreslog att antalet vargar borde öka till cirka 450 för att minska risken för inavel, utbröt en stor debatt.

– Jag står fast vid bedömningen jag gjorde då, sade Liljelund på presskonferensen i dag.

– Men jag förstår dem som tycker att detta inte förgyller deras tillvaro.

 

”Oacceptabelt”

I dag finns ungefär 300-350 vargar i landet.

– Över 450 vargar anser vi är helt oacceptabelt, säger Torbjörn Lövbom (vänster i bild), ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd, apropå den nya rovdjursutredningen.

Han tycker i stället att det borde finnas 150 vargar i Sverige.

– Vi hoppas nu att regeringen ser bristerna i den utredning som har gjorts. Det är ett måltal som inte tar hänsyn till de socioekonomiska aspekterna, säger Torbjörn Lövbom.

 

Rimlig nivå

Mikael Karlsson (höger i bild), ordförande för Naturskyddsföreningen, är också kritisk till Liljelunds utredning, men av helt andra skäl.

– Han levererar något som inte har vetenskapligt stöd. 700 vargar är en rimlig nivå, säger Mikael Karlsson.

– Jag tror att det blir väldigt mycket debatt och det är inte alls säkert att regeringen går på det här.

Torbjörn Lövbom på Svenska Jägareförbundet menar att vargstammen måste hållas nere både för människors och för andra djurs skull.

– Vargen påverkar människors vardag. Man känner sig otrygg. Sen påverkas givetvis tamdjursuppfödning, vi har haft dödade får, säger han.

 

Ökat verksamhet

Naturskyddsföreningens Mikael Karlsson menar att den bilden är överdriven.

– Vi har sett att trots att rovdjursstammen har ökat har fårnäringen kunnat öka sin verksamhet, säger han.

Mikael Karlsson är också orolig över att Sverige inte lever upp till EU:s direktiv om gynnsam bevarandestatus för rovdjur, det vill säga att EU-länderna måste förvalta livskraftiga stammar av rovdjuren.

 

Redaktionens kommentar: Det finns ingen statistik som stödjer att fåraveln kunnat öka i områden direkt berörda av varg och ökande vargstammar. Däremot har fåraveln på riks- och länsnivå ökat. I Värmland som har mest varg, och även haft den längst, minskar fåraveln.

 

Ladda ned utredningen här:

SOU 2012:22, Mål för rovdjuren,  del 1, april 2012
SOU 2012:22, Mål för rovdjuren, del 2, april 2012

Eller direkt från Regeringskansliets hemsida.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se