741 000 tamdjur gick åt under ett enda år

Att gå igenom gamla tidningar är spännande, för lika ofta som vi får verifikat på uppgifter vi eftersökt framkommer siffror som belyser helt andra områden. Till exempel statistik på vargangrepp mot tamdjur.

Som en spin-off till de sökningar om vargrelaterade dödsfall vi gjort i olika tidningsarkiv har vi också hittat en hel del siffror om tamdjursangrepp i Ryssland som fått oss att höja på ögonbrynen.

Som om inte de 200 mänskliga dödsfallen vore nog redovisar en notis i Finlands Allmänna Tidning (nr 215) den 16 september 1876 häpnadsväckande siffror på boskap som fått bita i tuvan.  För år 1873 anges att enbart i guvernementet Wologda dödades 35 000 får och 14 008 större kreatur av varg.

 

Ur Finlands Allmänna Tidning nr 215, den 16 september 1876.

 

Två år senare, 1875, anges dödssiffran för tamboskap i hela det Ryska Imperiet till 741 000 stycken. Vargpopulationen uppskattades då till 170 000 individer.

Det blir drygt 4 kreatur per varg vilket med nuvarande svenska förhållanden (en vargstam på ca 500 individer) skulle motsvara  2 200 dödade tamdjur.

Med samernas renar inräknade är vi troligen redan förbi den siffran. Bara i Idre Sameby dödades 2011 ungefär 1 000 renar av rovdjur. En stegring med 25% sedan 2009 och med ökande statliga utgifter i kölvattnet, liksom förstås lägre köttproduktion.

 

Mänskliga dödsoffer i skymundan

En senare notis i Wiborgs Tidning (nr 32) den 17 mars 1877, om guvernementet Saratoff, förmedlar att de två sista åren (1875 och 1876) hade vargarna uppätit:

– 11 000 hästar
– 10 000 nötkreatur
– 33 000 får
– 5 000 svin
– över 1 000 hundar
– 18 000 tamfåglar

Siffrorna är onekligen skräckinjagande men är också notervärda för att många hävdar att en varg inte tar så stora bytesdjur som kor och hästar. I Sverige förekommer flera fall där Länsstyrelsens bedömare underkänt antagna vargangrepp mot hästar av den anledningen.

Att Wiborgstidningen också nämner att vargarna orsakat 14 människors död efter sammanlagt 68 attacker hamnar nästan i skymundan bland tamdjurssiffrorna.

 

Ur Wiborgs Tidning nr 32, den 17 mars 1877.

 

750 000 tamdjursoffer per år

Går vi till forskningslitteraturen hittar vi uppgifter som bekräftar de Finska tidningarnas. Efter att den Ryska staten år 1860 uppdragit åt Centrala Statistikkommittén att registrera vargrelaterade boskapsattacker meddelade man följande dödssiffror för år 1873 (Wolves in Russia, Will N Graves 2007):

– 179 000 nötkreatur
– 562 000 mindre tamboskap

Detta var dock bara för de 45 provinser som utgjorde Europeiska Ryssland. För Ostzejskij-regionen räknades till 1 011 nötkreatur och 3 440 mindre djur och i Polens 10 tsarstyrda provinser var motsvarande siffror 2 700 stora och 8 635 mindre tamdjur. Trots höjden på siffrorna ansågs de lågt räknade. Dessutom var inte tamfågel och brukshundar med.

År 1874 meddelade Centrala Statistikkommittén att vargarna årligen tog 750 000 kreatur av varierande storlek (Graves 2007).

I boken Diaries of a Hunter 18 år senare (1892) anger skribenten att enbart i guvernementet Novgorodskij hade vargarna dödat 3 484 nötkreatur och 17 000 mindre djur. Vid det här laget hade staten infört mycket höga skottpengar på varg och varghundar hade börjat användas som skydd mot de angripande flockarna.

 

1920-talet värst

Ändå blev det allt värre. För perioden april 1924-mars 1925 rapporterade Statistikkommittén att antalet vargdödade tamdjur nu var uppe i 864 995 stycken med ett värde av 15,5 miljoner rubel, en ansenlig summa för tiden.

Efter 1920-talets bottenår, började man jaga vargen mer systematiskt och sakta men säkert sjönk predationen på tamdjur, främst efter WWII. I mitten av 1970-talet var motsvarande siffror nere i runt 20 000 vargdödade tamdjur per år (Graves 2007).

Idag är siffrorna fortfarande mycket höga men hålls ändå på, för regionen, hanterbara nivåer, främst genom organiserade jaktinsatser.

Aktuella uppgifter om predation på tamdjur återfinns under menyvalet Vargangrepp.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se