Allt färre älgar i Värmland

Rapporterna från årets älgjakt i Värmland visar på ett uttag som är det lägsta på 50 år. Minskningen mot föregående år så här långt, är drygt 50% och anledningen uppges vara vargen.

Svensk Jakt skriver i sin nätupplaga att årets älgjakt i Värmland ser ut att bli den sämsta på 50 år och att vargarna nu tar lika många eller fler älgar än jakträttsinnehavarna. Hittills har 3 255 älgar fällts vilket motsvarar cirka 2 älgar per 1 000 jagade hektar. Hur många älgar som skjutits inom de olika klasserna i förhållande till tilldelningen dvs vad som skall skjutas uppgår till 43,4 % för kalvar och och 51,3 % för vuxna.

Vargens predation uppgår som bekant till 110-140 älgar per revir och med 24,5 länsegna revir och 4,5 delade, uppgår uttaget till allt mellan 2 940 och 3 745 per år. Vargen fäller också i första hand kalvar vilket effektivt hämmar återväxten av älgstammen och även förändrar dess ålderssammansättning.

Människan kan naturligtvis begränsa sitt uttag ur skogen men det är värre med att begränsa vargen uttag. Det kan göras på två vis. Antingen genom att man begränsar vargstammen genom jakt eller genom att man låter det biologiska taket begränsa vargstammen. Med det menas att man låter vargpopulationen växa så pass att dess uttag överstiger bytesdjurens återväxt med efterföljande svält bland vargarna.

Det är själva innebörden av att ”låta naturen sköta sig själv”. Populationer begränsas enbart av svält och sjukdomar och inte som en följd av mänsklig jakt. Hur det går för tamdjuren i ett sådant läge är nog inte så svårt att föreställa sig.

 

Källa: http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2014/12/lagsta-algavskjutningen-pa-50-ar/

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se