Anmäl till Länsstyrelsen om du använt paragraf 28

vargen-och-lagen_640px

Den 1 juli träder en ändring av jaktförordningens paragraf 28 i kraft. Förändringen innebär att den som dödat ett rovdjur för att freda sina tamdjur anmäler det till Länsstyrelsen istället för som tidigare till polisen.

I övrigt förblir 28 § oförändrad. Förändringen innebär att Länsstyrelsen kommer att göra en första bedömning och om det sedan finns misstanke om brott ska Länsstyrelsen anmäla händelsen till polisen.

Vid användning av 28 § jaktförordningen gäller att:

Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret.

Rovdjur som avses i första stycket björn, varg, järv eller lo får dödas av ett tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret:

  1. När rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående,
  2. Om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret och dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur, eller
  3. Om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret och det finns skälig anledning att befara ett angrepp där.

Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.

Användandet av 28 § jaktförordningen kan delegeras enligt 28 a jaktförordningen.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se