Ansvarig veterinär varnar för bandmask hos varg

Hans Boström har verkat som distriksveterinär i Örebro län i över 30 år. Han är pensionerad men har ännu uppdraget som ansvarig för alla märkningar av vargar i Sverige. Han fick uppdraget under 2010 års säsong, då den ordinarie veterinären fick förhinder. Hans Boström har i ett officiellt brev till flera olika myndigheter uppmärksammat att det inte finns någon undersökning om huruvida de svenska vargarna är bärare av bandmask.

Så här lyder hans brev:

 

Undertecknad, ansvarig veterinär för vargmärkningen i Sverige i år, vill med detta brev göra er uppmärksam på det förhållandet, att vi inte har en aning om huruvida vargstammen är nedsmittad med vargens bandmask. Det har över huvud taget inte gjorts något seriöst försök att fastställa om vargarna är fria från denna parasit sedan vargarna började vandra in i Sverige för 30 år sedan.

SVA som har ansvaret för detta, har endast utfört enstaka undersökningar under de decennier som gått. Min absoluta övertygelse är att man borde ha haft stenkoll på detta från det den första vargen vandrade in.

 

Drabbar människan

Bandmasken, Echinococcus Granulosus orsakar en sjukdom som drabbar även människan om man får i sig äggen från en nedsmittad natur till exempel via bär eller svamp. Sjukdomen är inte bara anmälningspliktig utan också kopplad till en smittspårningsskyldighet.

Naturen blir smittad från vargarnas avföring. Äggen, som finns på vegetationen, kommer sedan in i älgar och även i människor. I älgen och människan utvecklas cystor, som långsamt utvecklas under kanske tio år eller mer.

Cystorna kan sätta sig i alla organ, men främst i lever och lungor. Råkar de hamna i till exempel hjärnan, kan de orsaka människans död. När vargarna sedan äter upp älgen med cystorna bildas vuxna maskar i vargen. Cirkeln är sluten.

 

Inga skyddskläder

I Sverige har vargforskarna och fältpersonalen som hanterat vargarna förmodligen varit övertygade om att vargarna inte var bärare av parasiten. Troligen har Naturvårdsverket och kanske även riksdagsmännen fått den uppfattningen från SVA. Därför har de som hanterat vargarna har gjort detta utan att använda skyddskläder.

Detta även när man hanterade till exempel den hanvarg som för ett par år sedan vandrade in från Ryssland/Finland. Samtidigt vet vi, att av de vargar som undersökts på den finska sidan, har nästan samtliga varit bärare av parasiten. På sina håll har en tredjedel till en femtedel av älgarna i Finland cystor.

 

Handskar och overall

Jag kommer framöver att själv använda handskar och overall vid hanteringen av vargar. Likaså kommer jag att tvätta mig grundligt efter avslutat arbete. Sex månader efter årets märkningar kommer jag att låta göra en serologisk undersökning av mitt blod. Denna kommer jag sedan att upprepa en gång årligen i några
år. Jag har rekommenderat samtliga tjänstemän som hanterat vargar genom åren, att genomgå motsvarande undersökning.

Jag har också meddelat Naturvårdsverket att jag har för avsikt att avmaska alla vargar i Galvenreviret
vid eventuella märkningar, fram tills det är klarlagt huruvida vi har smittan. Tyvärr är en enstaka avmaskning inte hundraprocentigt effektiv. Men jag vill i alla fall ha gott samvete och veta att jag gjort allt vad jag kan för att minimera risken för nedsmittning av svensk natur.

 

Avråda från svampplockning

Jag anser också, att man bör avråda från bärplockning och svampplockning i vargreviren tills vidare. Kommersiell sådan bör förbjudas där. Det är sant att man genom upphettning kan avdöda alla parasitägg, men svampen och bären ska ju plockas först.

Alla hundägare i vargreviren bör absolut avmaska sina hundar, om dessa har utfodrats med rått kött eller slaktrester.

 

Anmält till myndigheter

Jag har den 24 februari anmält situationen till Naturvårdsverket, Smittskyddsenheten och Jordbruksverket. På SVA pågår nu en undersökning av de vargar som skjutits under årets början. Även om denna undersökning inte hittar några parasitägg så anser jag inte att det räcker. Så var till exempel vargarna i Galven, där den ryske vargen finns, fredade under jakten, så ingen varg därifrån finns med i undersökningen.

Det krävs en ordentlig kartläggning av läget i alla vargrevir.

 

Går inte att undvika

SVA tycks anse att bara för att vi inte har hittat cystor på älgar så finns inte parasiten. Här vill jag peka på två saker. För det första tas i princip inga organ från älgar tillvara för undersökning. De blir kvar i skogen där de skjutits. För det andra hittade man i Finland den första nedsmittade älgen 2001 och i dag, nio år senare, är älgstammen på sina håll helt nedsmittad.

Vi är nu i ett läge, där vi planerar för att flytta in vargar från öst. Då en enstaka behandling inte är tillräcklig, eftersom inget preparat tar död på äggen, måste vargarna i åtminstone någon vecka förvaras, tills de är skapligt fria. Helt fria kan vi nog aldrig få dem.

På sikt går det nog inte att undvika att vi får in denna parasit men vi måste dock göra allt vad vi kan för att fördröja den dag då våra älgar blir lika nedsmittade som i Finland.

 

Hans Boström
Ansvarig veterinär vid årets vargmärkning i Sverige (2010).

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se