Årjängs kommun till angrepp mot länsstyrelsen

drever vargödad årjäng

En väl behövd skyddsjakt som avslagits av länsstyrelsen blev för mycket för kommunpolitikerna i Årjäng. Att fyra vargdödade hundar inte var skäl nog för en skyddsjakt ledde till en protest.

Årjängs kommunpolitiker med Lars Gustafsson (FP) och Daniel Schützer (S) kräver att reglerna för hur skyddsjakter beviljas ses över. Detta efter att en väl behövd skyddsjakt fått avslag i ett område där fyra hundar dödats av varg under hösten 2014. Pressmeddelandet publiceras nedan i sin helhet.

Nu får det vara nog!

Årjängs kommun begär uppvaktning hos länsstyrelsen efter besked om att det inte blir någon skyddsjakt av varg.

– Fyra hundar dödades i höstas och det är inte acceptabelt säger kommunstyrelseledamoten Lars Gustafsson (FP).
Trots detta avslås ansökan om skyddsjakt. Det innebär att nuvarande regler inte lever upp till intentionerna i riksdagens beslut om vargstammen och det måste ändras.

– Djurhållningen och jakt kulturen är viktiga delar i livet för väldigt många människor i Årjängs kommun.
Vi kan inte stillasittande se på när våra invånares livskvalitet begränsas. Kan man inte kan utöva sitt fritidsintresse utan att riskera att mista sin fyrbenta kamrat har det gått för långt säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer (S).

Därför begär vi nu en uppvaktning hos länsstyrelsen så vi kan komma vidare med frågan. Värmland har nu 50% av vargpopulationen i Sverige, det står definitivt inte i relation till varken vår geografiska yta eller befolkningsandel. De regler som nu gäller omöjliggör en efterlevnad av riksdagens beslut om vargstammens
storlek.

– Uppvaktningen hos länsstyrelsen är ett första steg. Behövs det måste riksdagen återigen lyfta frågan och fatta beslut så att regelverket ändras. Det ska gå att ha djur och bo på landsbygden även i Årjängs kommun avslutar Daniel Schützer.

 

Källa: http://www.arjang.se/Documents/Press_infomaterial/2015/150220%20Nu%20f%C3%A5r%20det%20vara%20nog.pdf

Foto: En av de hundar som dödades under hösten.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se