Åtta vargattacker i Lettland tog tre människors liv

De äldsta rapporterna om vargoffer i Lettland döljer sig i redovisningar från 1800-talets Tsarvälde. För vår moderna tid har vi hittat uppgifter om åtta attacker med tre dödsoffer i en Nordisk forskarrapport.

Lettlands läge mot Vitryssland, som alltid haft mycket stora vargstammar, gör att landet genom åren drabbats av attacker mot både människor och djur. Precis som i Finland finns det en ständig ström av vargar in över landets gränser.

Före Ryska revolutionen 1917 ingick Lettlands angreppsstatistik ofta i rapporter för hela Ryska Imperiet, men under 1900-talet har statistiken separerats.

Dock har landets tidigare läge bakom Järnridån gjort att väldigt lite information spridits till Väst. Nedanstående sammanställning har vi hämtat från John Linnells och Tore Bjerkes rapport Rädslan för varg som publicerades 2002.

Sammanställningen har i hög grad tillkommit med bidrag från lettiska forskare. Förteckningen innefattar både friska och rabiessmittade vargar.

 

Åtta vargattacker som tog tre människors liv

1950-talet, mitten av. Ludza, östra Lettland. En gårdspiga blev biten i huvudet av en rabiessmittad varg. Hon uppsökte inte läkare och dog i rabies. Källa: Maija Kiece, lettisk forskarkollega till Linnell & Bjerke.

1973. Pope  skogsdistrikt. En vuxen kvinna och hennes boskap angreps av en rabiessmittad varg som bet henne i nacken. Hon vaccinerades och räddades, medan en av kalvarna dog i rabies en vecka senare. Källa: Janise Geste, lettisk forskarkollega till Linnell & Bjerke.

1979, 27 sept. Murmastiene, östra Lettland. Under en dag angrep en rabiessmittad varg 7 människor, varav en dog omedelbart till följd av skadorna. De andra kunde behandlas och räddades. Källa: Linnell & Bjerk 2002. Vanags 1989

1985 eller 1986. Aizkraukle, centrala Lettland. En gammal skogsarbetare blev biten av en rabiessmittad varg. Även om han vaccinerades avled han två veckor senare. Det är oklart om han avled i rabies eller av skadorna.Källa: Maija Kiece, lettisk forskarkollega till Linnell & Bjerke.

1998, 7 december. Ludza distriktet i östra Lettland. En vuxen man hörde sin hund skälla och gick för att undersöka orsaken. Han såg en varg och försökte att skrämma i väg den, men vargen gick till angrepp och bet mannen i en arm och ett öra. En annan man kom till undsättning och de lyckades att ta död på vargen med hjälp av en yxa. Enligt testerna var vargen inte smittad av rabies. Källa: Linnell & Bjerk 2002.

1998, april. Rezekne distriktet i östra Lettland. Knapphändig uppgift om att en varg som inte var rabiessmittad angripit en person. Källa: Linnell & Bjerk 2002.

2000, 5 december.Bauska distriktet i södra Lettland. En varg angrep en vuxen man som gick på en skogsbilväg. Grannar skyndade till och lyckades ta livet av vargen som enligt testerna inte var rabiessmittad. Källa: Linnell & Bjerk 2002.

Maj 2001. Balvi distrikt, nordöstra Lettland. En rabiessmittad varg bet 5 hundar, en häst och två äldre människor. Människorna och hästen vaccinerades och hundarna avlivades. Vargen testades senare positiv för rabies. Källa: Linnell & Bjerk 2002, (icke namngiven eller daterad) tidningsartikel från Lettland.

År 2001 presenterade LCIE sin handlingsplan för Lettlands vargar. Den kan läsas här.

 

Fortsatta problem med rabies

Precis som i Vitryssland och andra länder öster om Baltikum har Lettland bestående problem med rabiesepidemier bland varg och andra rovdjur. Tyvärr systematiserades inte data över angrepp av rabiessmittade vargar förrän vid millennieskiftet, vilket gör det svårt att få fram en komplett statistik.

Det nationella miljö- och hälsoskyddskontoret protokollförde, för perioden 1992-2000, 72 människor som vaccinerats efter vargangrepp. Hur många som tillkommit de senaste 12 åren har vi ingen uppgift om.

 

Bilden: I EUs direktiv, som styrt Lettlands vargförvaltning, ingår att aktivt jaga varg. Varje år skjuts ca 150 vargar för att hålla stammen på en acceptabel nivå när alla intressen beaktats.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se