Åtta Värmländska vargrevir lämpliga för vargjakt

värmland berörs av 27 vargrevir

Utifrån kriterierna rovdjurstäthet, socioekonomiska aspekter och genetik har Länsstyrelsen i Värmland pekat ut åtta revir som lämpliga för vargjakt.

SVT Värmlandsnytt rapporterar om att Länsstyrelsen i Värmland enligt uppdrag från Naturvårdsverket pekat ut ett antal revir där vargjakt kan genomföras denna vinter. Urvalet har gjorts utifrån de kriterier som behandlas i Art- och habitatdirektivet om bland annat socioekonomisk hänsyn.

De åtta reviren där jakt möjliggör är, Värnäs, Medskogen, Trång, Kläggen, Gräsmark, Acksjön, Brattfors och Karlstad.

– Vi fick en fråga från Naturvårdsverket om lämpliga revir, säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Värmland till SVT.

– Det gäller revir som är lämpliga ur genetisk synpunkt, revir i områden där vargtätheten är hög, och revir där det är lämpligt att jaga utifrån socioekonomiska aspekter. Men det betyder inte att det blir jakt i alla reviren. Det är inte klart om det blir någon jakt alls ännu.

Värmlands län berörs av cirka 27 revir och om jakten genomförs kommer knappt 30 procent av den totala andelen revir att beröras.

 

Källa: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/forbereder-for-vargjakt

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se