Attack vid flodbank lämnar frågetecken om vargars skygghet

Frågan om vargars skygghet för människan debatteras flitigt, för bevis om motsatsen rapporteras ofta. Den Ryske zoologen Maxim Sverev beskriver i en artikel införd i Ryska Jakt & Viltvård oktober 1981 hur en geolog får uppleva det.

En artikel av zoologen Maxim Sverev i Jakt &Viltvård (Ochota i Ochotnitje Chosjajstvo) oktober 1981 beskriver hur en geolog, sysselsatt med prospektering längs flodbanken kring Chu i Kazakhstan, får problem med bilen. Hans förare tror att han kan åtgärda problemet på plats och tycker att geologen ska passa på att jaga lite fasaner i den täta växtligheten runt floden.

Geologen tar ett hagelgevär och ger sig av men upptäcker efter en stund att stigen han går på har både vildsvins- och vargspår. Som en säkerhetsåtgärd laddar han med extra grovt hagel, så kallade ”buck shots”. Av dessa har han fem patroner.

Det blir allt lerigare inne i vegetationen och det slutar med att geologen ramlar rakt ned i ett djupt gyttjehål som troligen används som ”badplats” av vildsvinen. Här blir han stående till midjan i gyttja, knappt utan att kunna röra sig.

Medan han tänker över sin situation dyker plötsligt en varg upp bara några steg framför honom. Geologen agerar instinktivt och skjuter vargen.

Nu kommer det fram ytterligare fyra vargar som omringar honom. Geologen chansar och skjuter mot en av dem men vet inte om han träffar. Vargarna tycks helt oberörda av smällarna och stannar kvar.

Först när geologen på nytt skjuter och fäller en varg till vänster om honom ger sig de andra vargarna iväg. Geologen kämpar sig upp ur hålet och går försiktigt tillbaka till bilen, hela tiden på sin vakt och med endast två patroner kvar.

Vargarna kommer dock inte tillbaka och geologen klarar sig helskinnad till bilen.

 

Är vargen rädd för människan?

Maxim Sverev menar att det är konstigt att vargarna inte blev rädda av smällarna och spekulerar i vad det kan bero på. Han tar upp att det kan vara vargarnas ålder eller kanske helt enkelt att de aldrig sett en människa förut.

Artikeln finns återgiven i boken Wolves in Russia och i en kommentar ifrågasätter författaren Will Graves om man verkligen kan säga att vargar alltid är rädda för människor? En erfaren Rysk viltvårdare som Graves konsulterat menar att ungvargar sällan är rädda, snarare nyfikna. Viltvårdaren hade själv de senaste åren haft ungvargar stående på på både 20 och 50 meters avstånd.

Vargfakta har tidigare skrivit om fenomenet ungvargar och angrepp.

 

Källa: Wolves in Russia, sid 39-40, Will N Graves 2007.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se