Bättre upplösning på finsk vargwebb

bättre upplösning på finsk vargwebb

I Finland har man efter många angrepp på hundar bestämt sig för att ge bättre information om vargarnas position. Den tidigare rutan om 1 mil minskas till 5 kilometer.

Även i Finland finns en webbtjänst där sändarförsedda vargar kan följas med viss tidsfördröjning. Likt den svenska motsvarigheten sker uppdateringarna någon gång per dygn och positionen anges som en rutan om 10*10 kilometer.

Trots denna tjänst har vargangrepp mot hundar ökat och nu ser myndigheten ett behov av att öka precisionen för att om möjligt ge allmänheten större möjlighet att undvika att deras hundar dödas av varg. Den tidigare rutan som angav positionen minskas nu ned till hälften vilket i teorin motsvarar en förbättring med 100 procent vad beträffar vargens position.

Dock kvarstår tidsfördröjningen som i det här fallet är 7 timmar. Det bästa vore naturligtvis om positionen kunde skickas varje timme men om detta skulle ske skulle inte batterierna i halsbandet räcka längre än 16 dagar.

Det finns också andra komplikationer med vargarnas halsband som gör tjänsten mindre tillförlitlig och det är att halsbandet vid den tidpunkt då informationen skall sändas måste befinna sig inom täckning för gsm-nätet. Utan täckning kommer ingen position. Vidare kan vargen befinna sig i ett område där terrängen gör att ett tillräckligt antal satelliter inte kan nås för att en exakt position skall erhållas.

Myndigheternas förhoppning är dock att förbättringen skall leda till färre antal vargdödade hundar. Områdena på bilden ovan har varit särskilt drabbade och under bara några veckor har minst 3 hundar dödats.

 

Källa: http://www.mmm.fi/fi/index/luonnonvarayhteistyo/luonnonvarauutiset/131008_susi_paikannustieto.html
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se