Besvärande koppling mellan Svenska Djurparksföreningen och Vladimir Bologov

Den nu uppdagade historien om illegalt utplanterade vargar ser ut att leda till flera frågor om vilka kopplingar som finns mellan Sverige och Vladimir Bologovs illegala verksamhet.

Den illegala verksamhet som pågått med uppfödning och utplantering av vargar i Karelen har inte setts med blida ögon av varken de ryska förvaltande myndigheterna eller de finska. I Karelen är det fullt förståeligt att man blir upprörd då man där är i full färd med att decimera vargstammen till ett mer biotopanpassat antal. Att då få ett inflöde av nya vargar ses naturligtvis som ett direkt sabotage mot viltförvaltningen i regionen.

 

Bologovs vargar till Sverige?

Från Svenska myndigheter och miljöorganisationer har det dock inte hörts några fördömande av Bologovs illegala verksamhet trots att såväl han själv som hans far, Viktor Bologov är välkända bland de som sysslar och har sysslat med varg. Såväl fadern som sonen finns omnämnda i bland annat Linell och Bjerkes tvärvetenskapliga rapport om rädslan för vargar.

En betydligt senare koppling som borde intressera Naturvårdsverket är den där Svenska Djurparksföreningen i sitt remissvar (Dnr 429-1814-10) till Naturvårdsverket, daterat 2010-11-08, nämner Bologovs djurpark som en eventuell leverantör av vargvalpar till programmet för genetiskt förstärkning. Nedan följer ett utdrag direkt från dokumentet;

9: Införsel av veckogamla valpar uppfödda på ryska forskningsstationen Chisty Les för direkt frisättning. För genomförande se alternativ 7 (ovan). Kontakt: Vladimir Bologov och Laetitia Becker; Central Forest State Nature Reserve, Zapovednoye, 172513, Tverskaya oblast, Nelidovsky raion, Russian Federation; http://www.lupuslaetus.org). I informella kontakter har Laetetia Becker gett en positiv respons på förfrågan om samarbete.

Det är ett märkligt sammanträffande att Svenska Djurparksföreningen väljer just Vladimir Bologov som eventuell leverantör av vargvalpar till Sverige. Det är en omständighet som ger upphov till en del frågor om arbetets tillförlitlighet och om vem som känner vem och på vilka grunder man blir utsedd att medverka i den svenska vargförvaltningen.

Remissvar Djursparksföreningen Dnr 429-1814-10.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se