C-Östergötland: ”Vargen hotar den biologiska mångfalden”

Inför man nya arter i den östgötska faunan kan det få stor påverkan på villkoren för företagandet på landsbygden. Det anser Centerpartiets distriktsstyrelse som uppmanar länsstyrelsen att grundligt utreda konsekvenserna av ett eventuellt vargrevir i länet. Debattinlägget publicerades i dagens upplaga av Corren.se.

Centerpartiet Östergötland kräver att länsstyrelsen gör en övergripande analys med lantbrukare och kommuner och andra berörda som remissinstanser innan man fattar beslut om införande av nya arter i Östergötlands fauna.

Dagens vargdebatt har en tendens att bara handla om en fråga i taget. Är man för eller emot vargar som företeelse, men frågan är mer komplicerad än så. Olika intressen och mål står ofta mot varandra. Senaste veckornas vargbesök, när över 70 får dödats på Vikbolandet visar tydligt på detta. Vargens utbredning får tydliga konsekvenser för såväl jord- och skogsbruk som för möjligheterna att skydda den biologiska mångfalden i våra naturreservat och möjligheten för människor att utnyttja allemansrätten.

Östergötland har 199 natur- och kulturreservat. De flesta med betestvång, för att hålla landskapet öppet och bevara dagens flora och fauna. I dessa områden, som ofta är sjönära med stora betesarealer gränsande mot vatten, är det svårt att få bygga bostäder med hänvisning till ”inskränkning i allmänhetens tillträde”.

Vid införande av varg och etableringen av vargrevir måste stängsling ske, vilket i praktiken utestänger allmänheten från dessa områden. Länsstyrelsens rovdjursutredare har fastslagit att det i vargmiljöer måste stängslas även mot vatten. I vissa naturreservat innebär detta milsvida strandremsor som måste stängslas.

Införandet av nya arter kan få stora konsekvenser för villkoren för företagandet på landsbygden. De senaste åren har många mjölkbönder tvingats sluta och just nu pågår en massnedläggning av grisproducenter. Den stora kvarvarande gröna näringen på landsbygden är betesdjurshållning i kultur- och naturlandskap. Den försörjer många invånare och håller kulturbygderna öppna.

Det har i dagarna beviljats bidrag på en halv miljon för att vargsäkra 75 hektar av länets betesmark. I länet finns 40 000 hektar vilket alltså innebär en kostnad på 267 miljoner kronor bara här i Östergötland. Denna kostnad måste naturligtvis betalas av de beslutar om förändringen. Allt annat vore befängt och ett hårt slag mot de få som fortfarande kan leva av de naturliga näringarna. Lantbrukarna har redan bekostat stängsling för att hålla sina djur inne i hagarna.

Vargrevir i Östergötland riskerar att få ödesdigra konsekvenser för den biologiska mångfalden i våra naturreservat, allemansrätten och för de bönder som ger oss naturbetat, närproducerat och klimatsmart kött från djur som haft en bra tillvaro och bidragit till vårt öppna kulturlandskap.
Med bakgrund av detta uppmanar vi länsstyrelsen att göra en grundlig utredning av konsekvenserna innan man fattar beslut om införande av nya arter i vår fauna!

CENTERPARTIETS DISTRIKTSSTYRELSE I ÖSTERGÖTLAND
HENRIK LINDGREN,
GÖSTA GUSTAVSSON

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se