Det ekonomiska resultatet av ett vargrevir

Utifrån fakta om vad vargar i ett revir konsumerar och dödar under ett år går vi här vidare och redovisar vad det innebär i ekonomiska termer. Vi berör bara och endast värden relaterat till kött och jakt och tar inte i denna redovisning hänsyn till andra positiva eller negativa effekter som kan uppstå i ett vargrevir.

 

Köttet

Det går att köpa älgkött för drygt 125 kr per kilo. Köttvikten för de 120 älgar som dödas inom ett revir beräknas till cirka 70 kg per djur. Med köttvikt avses den ätliga delen av djuret. Det totala värdet blir då 120 älgar x 70 kg x 125 kronor = – 1 050 000 kr.

Förlusten för mark- och jakträttsinnehavarna är då – 1 050 000 kr.

 

Jakten

Om jakten inte bedrivs i egen regi utan istället arrenderas ut kommer utfallet bli annorlunda. Jaktarrendena variera stort i landet men som praxis kan man säga att de ökar ju närmare storstäderna man kommer. I Bergslagen är ett snittarrende 87,5 kr / hektar inklusive 25% moms. Som vi konstaterat tidigare tar vargen  mellan 60 och 80% av viltets reproduktion vilket torde ge en sänkning av arrendet med minst 60% om inte mer.

Förlusten inom ett vargrevir och år blir då ( 0,6% x 87,5 kr ) = ( 52 kr * 70 000 hektar ) = – 3 675 000 kronor.

Förlusten för markägarna blir – 2 940 000 kr och förlusten för Staten blir – 735 000 kr.

 

Fördelning av förlusten

Slutligen är det värt att notera att vargen som är ett så kallat statligt vilt, dvs statens egendom till mångt och mycket lever av privata medel. I denna redovisning framgår att fördelningen mellan stat och privatperson i andra exemplet är 20/80 av den totala förlusten. Lite enklare uttryckt kan man säga att staten aldrig tar mer än 1/5 av den totala förlusten och att de resterande 4/5 tas av privatpersoner eller bolag.

 

Category: Okategoriserade · Tags: ,

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se