DNA-information från vargar

Analyser av vargars DNA används idag inom flera olika områden. DNA-analys används rutinmässigt inom arbetet med varginventering i Sverige. Så här fungerar det enligt Viltskadecenter.

DNA-analys är ett viktigt instrument vid inventering. Ibland används det också vid beslut om skyddsjakt på vargar, exempelvis för att avgöra vilket vargrevir som har orsakat skador på tamdjur.

DNA-analys kan också användas för att bekräfta förekomst av varg i renskötselområdet, vilket är viktigt i ersättningssystemet för rovdjursförekomst till samebyar.

Metoden används även inom vargforskningen, bland annat vid kartläggning av släktskapsförhållandena i vargstammen. Ytterligare ett användningsområde, som än så länge är under utveckling, är identifiering av rovdjur som dödat tamdjur.

 

Bestämning genom analys

Genom analys av ett DNA-prov (vävnad, blod, spillning, hårsäckar eller saliv) kan art, ursprung, individ och ibland också kön bestämmas.

▪ Vid artbestämning fastställs om ett prov kommer från varg eller från en annan art, exempelvis lodjur eller björn.

▪ Bestämning av ursprung talar om ifall vargen kommer från den skandinaviska eller den finsk-ryska vargpopulationen.

▪ Olika vargindivider kan skiljas från varandra, eftersom DNA-analysen skapar en unik genetisk profil för varje individ.

▪ Ibland går det även att få fram information om vilket kön vargen har. Vid könsbestämningen betyder ett positivt resultat att individen har en Y-kromosom och alltså är en hane. Ett negativt resultat innebär att provet inte innehåller någon Y-kromosom och därmed kommer från en hona alternativt från en hane, vars prov blivit förstört och inte går att analysera.

I februari 2010 togs ett nytt genetiskt laboratorium i bruk vid Grimsö forskningsstation.

 

Se även:

Att spåra rovdjur

Spår och spårtecken

Så används varg-DNA i viltvården

DNA-analys på varg – process och teknik

 

 

Category: Okategoriserade · Tags: ,

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se