Domare uppäten av vargar

Den 3 februari 1888 meddelade tidningen Finland (nr 6) att en domare i Ungern blivit uppäten av vargar efter en dramatisk slädfärd.

Tidningen Finland beskriver händelsen såhär:

En domare uppäten af vargar. Från Wien meddelas till Daily News: Vargar hafva åter uppträdt i Ungern. En domare återvände i sin släde från Grosswardein till Czeb, då ett antal af dessa djur angrep honom. Hästarna skyggade så våldsamt, att domaren kastades ur släden. Vargarne kastade sig genast öfver honom. Körsvennen, som icke önskade dela sin herres öde, körde sin väg så fort de förskrämda hästarne kunde springa. När hjelp en timme senare kom, voro endast de renskrapade benen af den olycklige domaren synliga.”

 

 

Fotnot: De röda rutorna skapas av söktjänsten i tidningsarkivet efter lyckad sökning på ordet ”varg”.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se