En kalv skadad och en dödad av varg, Spanien

kalv skadad av varg

I en artikel om förändringar för jordbrukare i Spanien förekommer en notis om ett vargangrepp mot en kalv. En kalv dödad och en skadad bortom räddning.

Inte bara lantbrukare i Sverige påverkas av EU:s förändrade jordbrukspolitik. Spanska lantbrukare lär stå inför stora förändringar givet bruket av betesmark. I en lång artikel om detta i El Comercio förekommer en bild med texten ”En av de två kalvar attackeras av vargen denna vecka i Villaverde, i Amieva”. Bilden visar en kalv med mulen avsliten dvs. en irreparabel skada som leder till avlivning.

Att vargar attackerar betesdjur i mulen är känt sedan länge. Bilder av älgar med svårt sargade nospartier har cirkulerat i press och social medier. Vargens jaktliga taktik går i mångt och mycket ut på att tillfoga djuret så pass mycket skada att det förr eller senare faller av egen kraft. Sårfeber, svält och blodförluster leder ofelbart till detta. Risken för vargen minimeras med denna strategi i det att den inte behöver nedkämpa ett stort djur som är friskt utan kraftigt försvagat.

Under älgjakterna de senaste åren har flera rapporter dykt upp om just svårt skadade älgar som man stött på i skogen och som man därför avlivat på plats. Köttet har varit obrukbart på grund av infektioner och efterföljande sårfeber.

Kalven i bilden var enligt notisen en av två som angreps. Flera borgmästare uttalar sig om vikten av att hålla kontroll på vargpopulationen samt efterfrågar ”mindre snack och mer verkstad” från miljödepartementet.

 

Källa: http://www.elcomercio.es/asturias/oriente/201503/18/matorral-acaba-superficie-pastos-20150318001703-v.html

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se