En tredje flyttning av vargtiken möjlig

Enligt ett pressmeddelande överväger Naturvårdsverket att flytta den genetiskt viktiga Kilsbergstiken ännu en gång. Det kan alltså bli tal om en tredje flygtur för vargtiken om hon inte slutar upp med sitt näringssök bland renhjordar.

Strax före jul flyttades den genetiskt viktiga tiken och hennes partner från Idre till trakterna kring Karlsborg. Detta efter att hon hotat rennäringen genom att döda renar och ställa till med oreda bland renhjordarna för Idre Sameby. Detta meddelade NVV i ett pressmeddelande under förmiddagen.

Vargtiken befinner sig i områden med samlade renhjordar. Två av de berörda samebyarna har lämnat in ansökan om skyddsjakt till länsstyrelsen efter att tiken har rivit ren. Naturvårdsverket överväger att genomföra en sista flytt av den genetisk värdefulla vargtiken eftersom renskötseln i området allvarligt försvåras av tikens närvaro. Dels genom att den dödar enskilda djur och dels genom att dess närvaro skapar stress och oreda i renhjorden.

 

Skyddsjakt är alternativet

– Det är ett svårt beslut. De alternativ vi har är skyddsjakt, att flytta vargen eller avvakta så länge hon vandrar. Det gör att vi måste förbereda oss för en flytt av tiken eftersom hon är mycket viktig för uppdraget att minska inaveln och genetiskt förstärka den svenska vargstammen, säger Helene Lindahl Vik, projektledare för uppdraget att genetisk förstärka vargstammen.

Om tiken flyttas så är det sista gången Naturvårdsverket genomför en flytt av just den här vargen. En flytt innebär stress för vargen där själva sövningen är en del som forskarna säger att fler än tre tillfällen är inte att rekommendera.

– Vargtiken bedöms vara i god kondition och har fått återhämta sig från det försök att stöta bort henne från området som gjordes i söndags. Att tiken är i god kondition är en förutsättning för att flytten i så fall ska kunna genomföras, säger Helene Lindahl Vik.

 

Så flyttas en varg

Naturvårdsverket går igenom de förslag till utsläppsplatser som åtta länsstyrelser i Mellansverige har lämnat in på uppdrag av regeringen för att se vilken plats som är lämpligast. Utsättningsplatsen fungerar som en sluss. När vargen har återhämtat sig efter flytten börjar den röra sig från utsättningsplatsen.

Erfarenhet från både Sverige och Nordamerika från tidigare vargflyttar visar att den vandrar iväg från utsläppsområdet. Vart vargen väljer att ta vägen eller var den bildar revir går inte att förutse.

Av hänsyn till vargens säkerhet kan utsläppsplatsen inte anges förrän vargen har återhämtat sig. Vargen brukar sövas från helikopter och därefter transporteras med bil till utsläppsplatsen. Vid en eventuell flytt kommer NVV att informera om var vargen släppts ut så snart vargen har återhämta sig. Det kan ta några dagar.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se