En tredje varg i Västerbotten

en tredje varg i västerbotten

Länsstyrelsen har vid tre tillfällen spårat vad som förefaller vara en ensam varg i Västerbottens kustland.

Spårningarna gjordes mellan den 4 och den 17 december i Bygdeå, Bygdsiljum och Kålaboda. Tillsammans med vargparet i Junsele är det därmed tre vargar som för närvarande rör sig i länet.

– Snöförhållandena är dåliga och spårningarna därmed inte särskilt omfattande, men i dagsläget utgår vi ifrån att det är samma varg som har rört sig vid de tre ställena, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig tjänsteman vid Länsstyrelsen.

Inget DNALänsstyrelsen har hittills inte hittat något DNA från djuret och kan därmed inte uttala sig om härkomst eller kön. Spårningarna har hittills inte heller gett någon information om huruvida vargen revirmarkerar, vilket skulle visa att den tänker stanna kvar i området.

– Vi utgår ifrån att det är en ung vandringsvarg som kommer att lämna området ganska snart igen, säger Schneider.

 

Olika möjligheter

Länsstyrelsen kommer tills vidare inte att vidta några åtgärder med anledning av vargen och kommer inte att aktivt leta efter den. Man inväntar bättre snöförhållanden och nya rapporter från allmänheten om observationer av spår eller själva djuret. Om det blir en fortsatt spårning av vargen så hoppas man kunna hitta DNA-prover för analys.

Det är oklart vad som kommer att hända med vargen om den väljer att slå sig ner i området. Det beror främst på om det är en invandrad östlig varg eller en skandinavisk varg som har kommit söderifrån.

– Om vargen är österifrån och därmed genetiskt viktig kommer Länsstyrelsen att följa den för en eventuell flytt. Om det är en skandinavisk varg kommer vi inte att lägga särskilt mycket arbete på den, så länge den inte ställer till med problem, säger Schneider.

 

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen_vasterbotten/pressreleases/en-tredje-varg-i-vaesterbotten-942567
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se