Expressenartikel sågas av experter

Länsstyrelsens vargspårare Mats Rapp i Dalarna slår larm om ökande och utbredd tjuvjakt på varg. I kommentarsfälten under Expressens artikel har inte de vassa kommentarerna låtit vänta på sig. Nu svarar även vargforskaren Olof Liberg med kraft i tidningen Jakt & Jägare.

– Ovetenskapligt bollande med siffror. Hur vet han att omärkta vargar försvunnit? säger vargforskare Olof Liberg.

– Det verkar inte hjälpa att Liberg har en akademisk examen. Han ser inte det här, säger Mats Rapp.

Mats Rapp hävdar att många vargar försvinner spårlöst. Och han får stort utrymme i landets näst största tidning, Expressen, som slår upp ärendet som en sensation på sidan tio i dagens tidning.

– De senaste sex åren har ett 50-tal vargar försvunnit bara i Gävleborgs och Dalarnas län. Tjuvjakten har inte minskat, tvärtom, säger Mats Rapp, till Expressen.

En annan uppgift Mats Rapp lanserar är att 77 vargar dödats illegalt eller försvunnit i Dalarna och Gävleborg sedan 1997.

Vargforskare Olof Liberg lade nyligen fram en rapport som visade på raka motsatsen: Den illegala jakten på varg har minskat. Den rapporten kan nagelfaras och kritiseras av alla världens vargforskare.

 

Bara sändarmärkta vargar

Mats Rapp i Dalarna har spårat vargarna i länet i 20 år på uppdrag av länsstyrelsen. Han saknar helt erfarenhet av akademiska studier, men slår ändå fast att forskningsrapporten från Liberg och hans kollegor är felaktig. Ett skäl som Rapp anger är att forskarna bara studerar sändarmärkta vargar.

– Rapp är vargspårare men ingen vetenskapsman. Hans bollande med siffror är ovetenskapligt. Någon slags systematik måste man ha innan man går ut och säger att den illegala jakten ökar, säger Olof Liberg.

Han framhåller att 50 försvunna vargar i Dalarna och Gävleborg inte är särskilt uppseendeväckande.

 

”Ingen hög siffra”

– Det motsvarar åtta vargar om året och det är ingen hög siffra. Vargar dör och försvinner av alla möjliga anledningar. De drunknar, blir ihjälsparkade av älgar, påkörda av bilar. Hur kan Mats Rapp veta att en varg är försvunnen om den överhuvudtaget inte är märkt? undrar Olof Liberg.

Han pekar också på att Mats Rapps teorier är felaktiga med tanke på tillväxten i vargstammen.

– Från januari 2010 till januari 2011 ökade antalet vargar med 40 procent. Den snabba tillväxttakten visar att tjuvjakten inte kan vara speciellt utbredd, konstaterar Olof Liberg.

 

Står fast

Mats Rapp står fast vid sina uttalanden i Expressen när Jakt & Jägare når honom.

– Vi är helt överens på länsstyrelserna om att den illegala jakten ökar. Det verkar inte hjälpa att Liberg har en akademisk examen – han ser inte det här, säger Mats Rapp.

Men hur kan du veta att en omärkt varg är försvunnen och dessutom illegalt dödad?

– Bland annat kvalitetssäkrar vi föryngringar på sommaren. När vintern kommer är vargarna försvunna. Genom DNA-prov på spillning ser vi också att revirmarkerande alfadjur plötsligt försvinner och byts ut mot nya vargar. Vi är helt överens på länsstyrelserna och SVA. Ring Arne Söderberg på SVA, så får du höra, säger Mats Rapp.

 

SVA ser ingen ökning

Samma argument, att SVA skulle ha sett ökat antal illegalt avlivade vargar, framförs i Expressen.

Men rovdjursansvarige forskningsingenjören på Statens veterinärmedicinska forskningsanstalt (SVA), Arne Söderberg, ser ingen sådan ökning av den illegala jakten som vargspårare Mats Rapp nu larmar om.

– Vi ser inte någon ökning av antal illegalt dödade vargar. Däremot ser vi en ökning i antal vargar som polisen skickar hit och som klassas som misstänkta jaktbrott. Tittar vi på vilka ärenden som efter utredning kvarstår som jaktbrott, ser vi ingen ökning alls i nuläget. Då ska det påpekas att det finns några ärenden där utredningen inte är klar, säger Arne Söderberg.

Han menar att de ökade antalet anmälda illegala jaktbrott beror på flera faktorer. Dels har vargarna i landet blivit fler, alltså påträffas det fler döda vargar som skickas till SVA.

 

Nya polisrutiner

– Polisens har också ändrat rutinerna och anmäler alla påträffade döda vargar som illegalt dödade tills motsatsen kan bevisas, säger Arne Söderberg.

Men han har inte beretts möjlighet att kommentera uppgifterna i landets näst största tidning. Inte heller vargforskare Olof Liberg. I Expressen står Mats Rapps personliga Dalaforskning oemotsagd.

 

Läs originalartikeln i Jakt & Jägare.

 Läs Expressens artikel

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se