Extrema åtgärder för att skydda sig mot varg, Frankrike

 

extrema åtgärder för att skydda sig mot varg frankrike

Fransk lantbrukspress redogör för läget inför den stundande betessäsongen. En fårfarmare är fast besluten om att inte förlora några får och har därför installerat två meter höga stängsel.

I Brienne-le-Château, drygt 10 mil väster om Paris har vargen nu gjort sig hemmastadd. Det finns cirka 18 000 får i området och under 2013 förlorades 180 stycken till vargen eller 1 procent vilket jämfört bortfallet i södra Frankrike får anses som begränsade förluster.

Erfarenheterna från södra Frankrike där över 6 000 får dödades under 2012 verkar dock ha fört med sig att lantbrukarna förstår vilka åtgärder som krävs för att stå emot förslagna vargar. Berättelserna från södra delen handlar om hur vargarna hela tiden överkommer de metoder lantbrukarna blivit föreslagna av expertisen och att vargarna blir mer och mer djärva.

Gerard Guery, med sina 600 får har dock bestämt sig för att inte bli av med ett enda får. Det kommer att kosta honom ungefär 20 ytterligare arbetstimmar i veckan när fåren skall innanför hans nyuppförda stängsel. Ett stängsel som är 2 meter högt och krönt med rullad taggtråd.

Alla är dock inte så lyckligt lottade som Gerard, vars stall med inhägnad är beläget mitt i betesmarken. Han är övertygad om att näringen kommer påverkas negativt och med det också sysselsättningen. Den utvecklingen är tyvärr konstaterad i landets södra delar.

Källa: http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/loup-les-eleveurs-de-l-aube-sur-le-qui-vive-85653.html
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se