Fängelse för dödad varg

Skoter används för att försöka skrämma vargen ur ett område med renar

Den uppmärksammade utredningen kring en varghona som dödades på sjön Fansen resulterade i en fängelsedom och ett frikännande.

Två män stod åtalade för att ha bragt en varghona om livet på sjön Fansen i Bollnäs kommun i februari 2011. Den döda vargen påträffades av en boende i området som slog larm vilket också blev startskottet på en lång utredning.

De båda misstänkta männen, i 40 respektive 50-årsåldern har kunnat knytas till området via mobiltelefonmaster. Mobilmasterna kan dock inte säga exakt var de befunnit sig mer än inom mastens täckningsområde. Flera samtal har dock skett mellan de två männen.

Den ena av de två färdades på skidor och har kunnat knytas till platsen via DNA-analys av urin. Mannen medger att han varit där men inte med uppsåt att döda en varg utan snarare att få sig en bild av den via medhavd kamera. Mannen färdades på skidor.

Enligt åklagaren, Åse Schoultz skall skidåkaren ha tolkat efter skotern och på så vis stött upp en flock vargar. En av dessa vargar kördes sedan på med skotern varefter den slogs ihjäl med någon form av påk.

På skotern fanns skador men det går inte med säkerhet säga hur eller när de uppkommit. Ett hårstrå från ett djur påträffades på skotern men polisens rättstekniska kunde inte bevisa att det kom från en varg, bara att et kom från ett hunddjur.

Ägaren till skotern frikänns eftersom det inte går att utesluta att någon annan skoteråkare varit delaktig i dådet.

Skidåkaren fälls dock och så här skriver Hudiksvalls tingsrätt i sitt domslut;

”För grovt jaktbrott stadgas fängelse sex månader till fyra år. Då straffskalan för brottet skärptes den 1 juni 2001 uttalades i motiven till ändringen att jaktbrottsligheten är så omfattande att den utgör ett allvarligt problem vid förvaltningen av bl.a. vargstammen.

Straffskärpningen var en markering av att det finns anledning att se allvarligt på den grova jaktbrottsligheten (prop 2000/01:57 s 49).

Det grova jaktbrott som xxxx gjort sig skyldig till är av sådan art och straffvärde att annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga, såvida inte särskilda skäl föranleder annat. xxxx förekommer inte i belastningsregistret och han lever under ordnade förhållanden. Det finns inte skäl att frångå ett frihetsberövande. Tingsrätten bestämmer påföljden till fängelse. Brottets straffvärde överstiger väsentligt den lägst stadgade straffnivån för grovt jaktbrott. Straffvärdet motsvarar fängelse ett år och nio månader”, skriver Hudiksvalls tingsrätt i domen.

Den skidåkande mannen ska också betala 24 000 kronor i skadestånd till staten för vargen.

 

Källa: http://domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/En-man-doms-for-grovt-jaktbrott-En-annan-man-frikanns-fran-brottet/
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se