Fårägare uppmanas bygga rovdjursstängsel men pengar saknas

I Östergötland har fårägare efter den senaste tidens vargattacker uppmanats bygga rovdjursstängsel men några pengar från myndigheterna är inte att vänta rapporterar Corren. Östra Götaland har nämligen inte fått del av de pengar som avsatts i det så kallade landsbygdsprogrammet. Så om fårägarna vill skydda sina får från statens rovdjur får de bekosta materialet själva.

Normalt kan man få en ersättning om 20 kr per meter stängsel i bidrag för att skydda sig mot rovdjur. Det bekostar själva materialet. Arbetet görs för egen räkning och där kan det bli fråga om ganska rejäla kostnader lite beroende av hur terrängen är beskaffad. Men ett snitt torde ligga på 100 kr per meter givet en arbetskraftskostnad om drygt 150 kr i timmen och en hyfsat lätt terräng. Alla hinder så som stenar, bergknallar, diken och andra besvärliga icke plana ytor i naturen tar naturligtvis långt mer tid än en knapp timme per meter i anspråk.

Värt att notera när man talar om rovdjursstängsel är att de med sina fem elförande trådar kräver ett omfattande underhåll som inte finns med i de ekonomiska beräkningarna. Den undre tråden måste nämligen hållas fri från vegetation för att inte hela rovdjursstängslet skall mista sin kraft. Läs mer om detta som särskilt behandlats av Elsäkerhetsverket i denna utredning om rovdjursstängsel.

Små lantbruksföretag arbetar normalt med ganska små ekonomiska marginaler så det är inte otroligt att ett par extra timmar i veckan kan vara det som avgör om affären är lönsam eller inte.

 

Se inslaget på Corren.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se