Finsk kommun begär hjälp med varg

finsk kommun begär hjälp med vargar

Perho kommun i Finland vänder sig till jägare för att göra en gemensam framställan gentemot myndigheterna i sin strävan mot färre vargar.

Efter återkommande observationer av vargar på gårdsplaner och vid boningshus i Perho kommun har kommunstyrelsen bestämt sig för att agera. Kommunstyrelsens uppfattning är att innevånarnas säkerhet och livsmiljö väsentligt försämrats av vargnärvaron och att det är deras ansvar att återställa den.

En första framställan gjordes direkt till polisen om hjälp att reducera antalet vargar. Polisen var dock inte tillmötesgående vad beträffar själva arbete med att avliva vargarna men kom med förslag på hur kommunen skulle gå tillväga.

Förslaget var att kommunen tillsammans med jaktvårdsföreningen skulle ansöka om en omedelbar reduktion av vargarna till den Finska Viltcentralen.

Polisen har juridisk rätt att avvärja omedelbara hot från vilda djur men att agera förebyggande inom samma problemområde ligger inte inom deras juridiska befogenheter. Kommunens framställan var, vilket polisen påpekade allt för allmänt hållen och pekade inte ut något särskilt revir eller någon särskild vargindivid.

Jaktvårdsföreningen väntas ta beslut om de skall göra gemensam sak med kommunen i slutet av denna månad enligt YLE Uutiset.

 

 Källa: http://yle.fi/uutiset/poliisilta_ei_apua__perho_haluaa_vahentaa_susia_nyt_poikkeusluvin/7030554
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se