Finsk renskötsel pressas av rovdjur

De Finska renägarna måste ägna allt mer tid åt att inventera rovdjursskador. Det är så pass allvarligt att de inte ser någon framtid för renskötseln med nuvarande utformning av rovdjurspolitiken.

Om det inte vore för rovdjurstrycket hade framtidsutsikterna varit mycket goda.

– Vi har bra renbetesmarker här i Suomussalmi och skulle kunna hålla dubbla antalet renar, berättar renägaren Kalervo Rytinki från Näljänkä sameby för den finska tidningen Maaseudun Tulevaisuus

I en undersökning finansierad av EU har renägare intervjuats och deras slutsats är att rovdjurspolitiken måste göras om från grunden.

– Att förhindra rovdjursskador, inventera skador och eliminering av problemindivider av rovdjur borde vara myndigheternas arbete och inte renägarnas. För vi har ju inte orsakat detta merarbete, påpekar renägarna.

Reds. notering: Detsamma gäller den svenska tamdjursnäringen som inte får någon ersättning för det fysiska och administrativa merarbete som ett rovdjursangrepp medför.

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se