Fler norska röster mot utsättning av djurparksvargar

Det är nu fler norrmän som höjer rösten kring svenskarnas planer på att sätta ut 20 vargungar från djurparker i det fria. Några av dem kommer hamna mot gränsen till just Norge.

Nyss var det den norska centerpartisten Trygve Slagsvold Vedum som träffade Eskil Erlandsson och då framförde skarp kritik mot planerna på vargutsättning vid gränsen mot Norge. De svenska myndigheternas plan för hur det genetiska materialet skall förbättras möter helt enkelt ett massivt motstånd på den norska sidan av gränsen.

Så här säger bland annat borgmästare Aurskog-Holand och Januari Mærli om planerna till tidningen indre.no;

– Införande av mer eller mindre tama vargar framstår som väldigt märkligt. Om detta inträffar kommer det ha en stor inverkan på denna sida av gränsen då fler djur kommer att vandra in. Det kommer att leda till minskad livskvalitet för många människor i gränstrakterna. Löshundsjakten kommer förmodligen drabbas hårt, säger Mærli, som också tycker att det finns tillräckligt med vargar som det är nu.

 

Enat motstånd

Kari Pettersen, borgmästare i Romskog säger att det redan finns en överenskommelse mellan borgmästarna i Mark, Aremark, Halden och Romskog om att man skall få till stånd ett möte med ansvariga politiker så fort som möjligt. Vidare säger hon att varken hon eller hennes kolleger anser att denna typ av rovdjursförvaltning är acceptabel för de norska kommuner som gränsar mot svenskarnas huvudsakliga förvaltningsområdet för varg.

Norra Romskog JFF har också reagerat på planerna.

– Vi har skickat ett förslag till de politiska partierna i samhället om just ett sådant initiativ tas, säger ledaren i föreningen, Kenneth Hill.

 

Rädsla för fler ”värdefulla” vargar

Inom det östra älgskötselområdet (Elgregionråd East), som omfattar sju kommuner i Akershus och Hedmark, är man inte heller förtjust i de svenska planerna på vargutsättning.

– Att ta hand om genetiken i vargstammen genom att inplantera vargar från djurparkerna låter lite som en paradox för mig och strider mot de intentioner för bevarande av varg i Skandinavien. Den bör ske genom att bevara den genetiska stam som fanns här. Att blanda in gener från djurparksvargar måste vara helt fel, säger Sten Ivar Tønsberg från Elgregionråd East.

Tønsberg uttrycker också en viss skepsis mot vad som kommer att hända när dessa vargar en gång börjar att reproducera sig och avkommorna börjar vandra in i Norge och ställa till med problem för bland annat fårskötseln.

– Kommer särskilt värdefulla vargar in och ställer till med problem, som Galventiken, så kommer det bara att späda på konflikten mellan människor och varg. Det kommer kosta alldeles för mycket att särskilja vissa individer som man gjorde med just Galventiken, säger Tönsberg.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se