Fler vargar i revir än officiell siffra

Vargjakten har inte bara gått över förväntan utan tycks också visa på en ordentlig skillnad mellan det officiella antalet vargar och de faktiska.

Efter tre dagars jakt har 20 av 36 tilldelade vargar fällts. Svenska Jägareförbundets Gunnar Glöersen skriver på sin blogg om dagarna i skogen, hur jakten bedrivs och hur vargar fälls genom att spåras och stötas mot passkedjor. I berättelsen framgår också att inga spår efter älgkalvar syns till och att ett antal älgkadaver påträffas under spårningsarbetet.

Vad som är ytterst intressant men samtidigt föga förvånande är att antalet vargar ser ut att vara många fler än den officiella siffran.

”Under spårningen går en ”stänkvarg” in i såten. Jägaren hann inte med, eftersom den kom från fel håll. Det var den andra ”stänkvargen” på två dagar. Det tyder på att det finns en hel del vargar i det sk Gårdsjöreviret. Tilldelningen baseras på att det finns 6 djur per revir. Problemet är att det finns betydligt mer än det dubbla i vårt jaktområde. Samma sak i de andra reviren. Det betyder att vi inte kan tömma reviren som planerat. Det kommer att finnas lika många vargar efter jakten som man trodde att det fanns från början.”

Att räkna djur är som vi beskrivit många gånger ett mycket svårt arbete. Allra helst om man vill ha någon form av precision i resultatet. En gängse uppfattning är att populationsberäkningar i regel underskattar antalet individer. Felmarginalen kan vara betydande. Om Gunnar Glöersen och hans jaktkolleger har rätt är felmarginalen 100 procent i just detta revir.

Detta kommer förhoppningsvis få återverkningar på hela förvaltningsprocessen. Har man för ambition att balansera tillgången på varg med bland annat tillgången på bytesdjur krävs det bättre precision än hälften rätt. Annars töms marken fort på bytesdjur vilket leder till en såväl omedelbar som långtgående påverkan på biotopen och närboende människor.

 

Källa: http://blogg.jagareforbundet.se/2015/01/18/tre-dagars-vargjakt/

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se