Flyttvargen åter föremål för eventuell skyddsjakt

flyttvargen

Renarna är på väg mot sitt vinterbete och där befinner sig den rikskända flyttvargen. Att hålla isär dem är en omöjlighet varför ny ansökan om skyddsjakt görs.

Svårigheten med varg bland renar är förmodligen inte helt lätt att begripa för den som inte är så insatt. Andra rovdjur som också konsumerar ren ställer inte till med samma oreda som vargen gör genom sitt tillvägagångssätt. Lodjuret kan inte förfölja en renflock några längre sträckor då den helt enkelt saknar fysiken. Den jagar genom att lurpassa. Björnen som också ger sig på renar sover om vintern. Järven kan dock ställa till med stor skada men tycks fortfarande ligga steget efter vargen.

Vargen däremot tycks sätta skräck i renhjordarna och förmår på så vis sprida dem över större arealer. Dessutom jagar vargen i flock och kan förfölja renar under mycket lång tid. Samerna skriver själva att jaktmetoden inte sällan resulterar i att mindre avdelade grupper av renar helt utraderas.

”Effekten blir en sprängverkan där renarna sprids åt olika håll. Det ser ut som om vargarna medvetet skiljer ut en mindre flock som de sedan tar upp jakten på. När en avskild mindre renflock samlar ihop sig cirklande tätt intill varandra dödas nästan undantagslöst alla renar.”

Där flyttvargen befinner sig tillsammans med en hanne i nuläget är definierat som renbetesområde och också klassat som riksintresse. Renskötarna har gjort vad de kan för att hålla renarna från området men försöken har visat sig fruktlösa.

– Renskötarna har försökt styra renarna förbi reviret, men renar har vandrat in på egen hand och i dag finns det grupper av renar i hela reviret, säger Jenny Wik-Karlsson till tidningen Jakt & Jägare.

Utöver att renarna stressas av vargarnas närvaro vilket påverkar fertiliteten gör också omdirigeringen av renar att mark som egentligen skall användas senare används redan nu vilket kan leda till betesbrist.

Det har konstaterats att vargparet redan dödat ett tiotal renar. Svårigheten att överblicka området ger dock ett betydande mörkertal.

Turerna kring skyddsjakt på flyttvargen har varit många och för närvarande har Kammarrätten att avgöra om Förvaltningsrätten agerad korrekt när de valde att avstyrka skyddsjakt med motiveringen att alla alternativ inte provats.

Samerna väljer dock att ansöka om ny skyddsjakt direkt till Naturvårdsverket istället för att vänta på att respektive länsstyrelse får tillbaka beslutanderätten. Problemet och skadorna förvärras naturligtvis med var dag och inget blir bättre av att man väntar. Nackdelen med att ställa en ansökan till Naturvårdsverket är att den kan överklagas till domstol.

 

Källa: http://www.jaktojagare.se/aktuellt/ny-skyddsjakt-sokt-pa-flyttvargen
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se