Flyttvargen tillbaka i renbetesland?

En ansökan om skyddsjakt har lämnats in till länsstyrelsen av Jiingevaerie sameby efter att en varg vandrat in från Västernorrland i söder. Vilken varg det handlar om besvaras när spillningsproverna analyserats.

Det spekuleras om huruvida den nu invandrade vargen är den rikskända flyttvargen av ryskt ursprung som flyttats bort från renbetesområden inte mindre än tre gånger. De två tidigare flyttarna har resulterat i att hon återvänt till renmarken varför risken att det återigen handlar om just den vargtiken får anses vara stora.

Den ensamma vargen har spårats av länsstyrelsens personal i Västernorrland på sin vandring söderifrån fram till gränsen av Jämtland. I trakterna av Järkvissle och Sörbygden tog personal från Jämtlands länsstyrelse över spårningsuppdraget.

– Den har kommit från sydost. Vi spårade den i trakterna mellan Sörbygden och Kälarne men i onsdags kväll tappade vi spåren, säger Johan Nyqvist vid länsstyrelsens naturvårdsenhet till Östersunds Tidningar.

Ansökan om skyddsjakt kom efter det att vargen vid två tillfällen stört Jiingevaerie samebys renhjordar.

Beslut om skyddsjakt kommer att fattas först efter det att man vet vilken vargindivid det är. Om det är den rikskända flyttvargstiken eller en annan individ som bedöms som genetiskt värdefull kommer spillningsproverna att utvisa.

 

Vargen spårades i trakterna av Kälarne.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se