Föräldraföreningar kräver krafttag mot varg

Tretton föräldraföreningar inom de områden som har varg i Finland kräver att rovdjursförvaltningen skärps och att myndigheterna agerar snabbare då vargar konstateras inom bebyggelse. Detta för att minimera riskerna och rädslan uppger Vakka Soumen Sanomat.

Tretton av Egentliga Finlands varg territoriella område av primär skolans föräldrar förening, kräver ändringar i lagar, så att myndigheterna kan hantera vargarna mot risken för en effektivare och snabbare.

De närgångna vargarna i Finland har gett upphov till oro bland befolkningen. I ett gemensamt krav från tretton berörda föräldraföreningar uttrycks en olust över den uppkomna situationen med vargar som helt enkelt inte skyr människor och som angriper hundar i närheten av deras ägare.

Föräldraföreningen skickat sitt brev till Jari Koskinen, jord- och skogsbruksminister och Ville Niinistö, miljöminister samt Päivi Räsäselle, inrikesminister och Sauli Härkönen vid finska viltförvaltningen.
Föräldraföreningarna menar på att det inom Nousiainen, Mynämäen, Pöytyä Laitila knappast går att genomföra skolresor med samma säkerhet som förr då ytterligare ett hot har adderats till de redan befintliga. När vargarna dessutom sällan förknippar människor med faror ökar risken för att något skall inträffa när vargarna nu allt som oftast ses inne i bebyggelse.

Föräldrarna menar på att sannolikheten för en allvarlig incident hela tiden ökar och har i brevet redogjort för flera konkreta händelser där vargar varit ytterst nära människor, inne på tomter och till och med stirrat in genom människors fönster.

Vidare finns i brevet sex föreslagna ändringar i de lagar och förordningar som styr vargen. Som exempel bör rovdjursförvaltningen ske utifrån nationella förutsättningar och inte begränsas av EU:s övergripande mål om rovdjur. Tillståndsprocessen vid ansökan om skyddsjakt måste beakta människors obehag i större utsträckning än nu. Förvaltningsplanen måste kontinuerligt uppdateras för att inte vara inaktuell då beslut skall fattas. Dessutom bör Polisens befogenhet att utfärda beslut om skyddsjakt stärkas.

När en skada uppkommer på grund av varg måste hela vargflocken eller ett antal individer omedelbart tas bort. Vidare anser de att den generella avskjutningskvoten under licensjakten bör höjas.

Brevet är undertecknat Nousiainen kyrkodistriktet Paijulan, Valpperin och Nummi skolans föräldraföreningar, Mynämäen Karelen, St, Tarvaisten och Tavastila skolor , Pöytyä Auvaisten, Ruskolta Vainio och byn, Oripäästä Oripää skolan och förskola och Laitinen Itäkulman vuxenskola.

Category: Nyheter · Tags: ,

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se