Förlängd skyddsjakt på varg i Kronoberg

Efter att den första skyddsjakten på Kynnatiken inte gett något resultat beviljar nu Naturvårdsverket ett nytt tillstånd om förlängd skyddsjakt mellan den 10 november och 1 december på en varg i Kronobergs län. Vargen har återvänt till sitt revir och har återigen börjat angripa fårbesättningar.

– Att vargen nu återkommer till sitt revir och gör förnyade angrepp på får gör att vi med stor sannolikhet bedömer att det blir ytterligare angrepp. Vi gör samma bedömning som tidigare, det vill säga att det inte är möjligt att sätta upp tillräckligt med rovdjursavvisande stängsel på kort tid för att förhindra ytterligare angrepp, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

En samlad bild motiverar skyddsjakt

Beslut om skyddsjakt är inte ett rutinbeslut. Det är omständigheter i varje enskilt fall som ligger till grund för vilket beslut som fattas. Vid varje ansökan om skyddsjakt ska Naturvårdsverket utifrån Jaktförordningen bedöma om det finns någon annan lämplig lösning och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus.  På så sätt gör vi en samlad bedömning som ligger till grund för beslutet

Länsstyrelsen i Kronoberg tillstyrker också ansökningarna om förlängd skyddsjakt men Länsstyrelsen i Skåne, där vargen har delar av sitt revir, avslår ansökan om förlängd skyddsjakt. Viltskadecentrums tidigare bedömning kvarstår.

Läs hela beslutet Förlängd skyddsjakt på varg i Kronoberg – Naturvardsverket.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se