Forskare: Rovdjurens betydelse för ekosystemen överdriven

Öppna landskap är människan och betesdjurens förtänst

Frågan om de stora rovdjurens vara eller icke vara är i högsta grad politisk för genom olika konventioner har Sverige förbundit sig att säkra dessa stammars överlevnad.

Rovdjurens ekologiska inverkan på ekosystemen är däremot överspelad, berättar Olof Liberg, forskningsledare på Grimsö forskningsstation, för Sveriges Radio.

– Det förefaller som kanske förväntningarna på rovdjurens roll i ekosystemen är något överdrivna i Sverige, säger Olof Liberg.

Olof Liberg berättar att rovdjuren inte har en allt för stor inverkan på ekosystemen i Sverige. Istället är det framför allt EU som satt ett krav på att de stora rovdjurens långsiktiga överlevnad ska säkras.

Ruona Burman är kansliråd på miljödepartementet och berättar att det som sätter ramen för rovdjurspolitiken idag är dels att Sverige har undertecknat Bernkonventionen om skydd av europeiska vilda djur, samt Sveriges medlemskap i EU.

– Det är ju inte regeringen som på eget iniativ har suttit och funderat på det här, det är ju genom att regeringen för länge sedan undertecknade Bernkonventionen och att regeringen tillsammans med svenska folket anslöt sig till EU. Det är ju det som är basen, liksom stommen, och anger ramarna för rovdjurspolitiken, säger Ruona Burman.

Visserligen studerar vi fortfarande ämnet, säger Liberg, men förklarar sedan att ekosystemen i Sverige klarat sig väl utan stora stammar av stora rovdjur.

– Hela Sverige har klarat sig mycket länge utan stora stammar av stora rovdjur. Vargen har ju varit borta helt, lodjuren har varit borta helt i hela Syd- och Mellansverige i flera århundraden nästan och ekosystemen har ju inte kraschat för det, säger Olof Lidberg.

Redaktionens anmärkning: Idén om vargens betydelse för ekosystemen är i stora drag hämtad från studier av vad som hände i Yellowstone efter att vargen återinförts. Där hade man vid tidpunkten för införandet mycket stora bestånd av olika hjortdjur som på grund av sitt flockbeteende och lokala betestryck helt enkelt betade sönder lågväxande löv- och örtbestånd vilket medförde en försämrad miljö för exempelvis insekter och mindre däggdjur. När hjortdjuren så blev kraftigt decimerade av vargen återkom insekter och andra mindre djur och så skapades idén om vargen som en förbättrare av biologisk mångfald.

Att Liberg nu går ut och påpekar att rovdjurens betydelse för ekosystemen inte skall överdrivas anser vi är positivt av flera skäl. Framför allt för att den svenska faunan inte har samma hjortdjur som Yellowstone och inte heller några andra vilda djur som kan tänkas skapa ett betestryck jämförbart med en flock av 200-300 hjortdjur.

Läs och lyssna på intervjun: Forskare: Rovdjurens betydelse överdriven – Ođđasat.se | Sveriges Radio.

 

[Table=24]

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se