Frankrike skapar zoner för bättre skydd mot varg

Efter en hetsig politisk debatt om vargens skadeverkningar på landsbygden beslutades om att införa zoner där vargen får skjutas utan byråkratiskt hinder.

Debatten kring vargens skadeverkningar var upprörd. På den ena sidan stod de som ansåg att djurhållande lantbrukare bör få avgöra när vargarna skall skjutas och på andra sidan de som framhäver vargen som en skyddad art som man i det längsta bör undvika att döda.

Till slut fattades ett beslut om att skapa zoner med ett utökat skydd mot varg, vilket i praktiken innebär att vargar som orsakar allvarlig skada eller stör lantbrukarnas verksamhet får avlivas utan byråkratiska hinder. Zonerna skall definieras så att de inte ”hotar vargens existens” i Frankrike.

Beslutet fattades fattades i senaten mot sittande regering onsdagen den 30 januari. Av de 339 ledamöterna röstade 208 för förslaget och 131 följaktligen mot. Motståndarna återfanns bland representanter för CRC (kommunister) och EELV (miljöpartister). Partierna som röstade för återfanns bland UMP (liberal konservatism) och UDI-UC (demokrater).

Den 5 februari skall en ny rovdjursförvaltning för perioden 2013-2017 presenteras. Förvaltningsplanen förhandlas fram mellan parterna och skall på en och samma gång följa Bernkonventionen samtidigt som den skall ta hänsyn till de vargattacker lantbrukarna drabbas av.

 

Omfattande angrepp

Under 2011 dödades 785 får vid 190 vargattacker. Redan i juli 2012 hade så många som 766 får dödats vid 275 attacker vilket talar för en kraftig ökning innan betessäsongen är över.

I Sverige vargdödades 226 får under 2011 vilket motsvarar en knapp tredjedel av vad de franska vargarna åstadkommit under samma period. Den franska fårskötseln är förvisso annorlunda med icke stängslade fribetande fårbesättningar om hundratals djur mot våra egna typiska smågårdar med upp till hundratalet. Samtidigt rör det sig också om bara hälften så många vargar i Frankrike.

 

Scen från Saint-Etienne-de-Tinee, 2004. En vargattack har fått de panikslagna fåren att kasta sig över klippkanterna och dödsstörta ned i ravinerna.

 

Källa: http://alpes.france3.fr/2013/02/01/le-senat-cree-des-zones-de-protection-renforcee-contre-le-loup-192051.html
Källa: http://www.eleveursetmontagnes.org/le-loup-la-predation/eleveurs-et-predations
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se