Franska fårbönder protesterar mot varg på franskt vis

Franska fårbönderna har tröttnat på vargangreppen. I staden Brignoles genomfördes en typisk fransk aktion – hundratals får släpptes ut i staden för att markera att situationen är akut.

I Brignoles, en liten stad drygt 5 mil öster om Marseille tog drygt 100 fårbönder saken i egna händer och anordnade en demonstration på franskt vis. Under den pågående jordbruksmässan släpptes hundratals får ut i staden som en protest mot de 200 vargar som ständigt angriper fårböndernas flockar och orsakar massiva skador.

Fårbönderna menar på att det inte är vargen som är utrotningshotad utan snarare de själva och landsbygdens näringar. Det finns ett utbrett missnöje bland fårbönderna med att det spenderas enorma resurser på att rädda vargen medan deras får blir slaktade.

Det finns också en uppfattning om att de förvaltande organen förlorat kontrollen på vargstammen och att det är hög tid att agera för att om möjligt återfå densamma. Om man inte gör det nu riskera tusentals familjers liv att ödeläggas, de som arbetar och livnär sig fåren och de förädlade produkterna som fårnäringen genererar.

– När det första vargarna dök upp i Var, vid Comps och Canjuers, trodde människor inte på oss. Nu sägs det att det finns cirka 200 vargar i området fast egentligen vet ingen hur många de är. Sett till antalet vargangrepp kan det lätt röra sig om det dubbla antalet, säger Philippe Fabre, språkrör för fårnäringen i området.

 

Stor förlust

Philippe Fabre förlorade 250 får förra året till vargen när de betade i områdena kring La Roque-Esclapon. Vargen fortsätter att sprida sig och är förnärvarande stationär i Haut Var och från Comps till Saine-Baume. Man har till och med sett varg i slättlandet runt Avignon och Valence.

 

Kulturlandskap i fara

Jean-François Bataille vid forskningsinstitutet Institut de l’Elevage, säger att det finns drygt 2 400 djurbönder som tillsammans har 740 000 betesdjur i området där vargen breder ut sig. Djuren får beta fritt under uppsikt av herdar och det är den djurhållningen som har skapat landskapets karaktär och även vidmakthåller den. När varg konstateras i området är det omöjligt att fortsätta med den här typen av bete. Då återstår att lämna området och låta naturen ha sin gång vilket kommer att leda till en förtätning med mer sly och buskar.

Länk till originalartikeln.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se