Genetiker: Sårbarhetsanalysen tolkas felaktigt!

Flera har läst sårbarhetsanalysen från Skandulv om minsta livskraftiga population för varg. Däribland genetikern Dag Lindgren som anser att en formulering strider mot forskningsresultatet.

Vargfakta pratade med Dag Lindgren under arbetet med artikeln om genetisk påverkan. Under samtalet diskuterade vi även sårbarhetsanalysen från Skandulv. Lindgren tyckte att rapporten var kompetent genomförd men hade åsikter om en formulering som han ansåg, helt riktigt borde skrivas om eller tas bort.

Formulering som förekommer i sammanställningen är följande – ”Våra resultat gäller endast under förutsättningen att de genetiska problem, som idag förekommer i vår vargpopulation, är lösta.”

Lindgren, numera pensionerad professor i genetik och flitig skribent på nätet när det kommer till just varg och genetik reagerade.

– Det är precis tvärt om, resultaten gäller under förutsättning att vargstammen behåller sin höga inavel.

Dag Lindgren konstaterar precis samma sak som vi gjorde då vi läste rapporten att den data som gått in i simuleringen motsvarar den befintliga populationens egenskaper.

– Resultaten bygger på vitalitet och fertilitet för den nuvarande inavlade vargen, inte en annan ideal inavelsreducerad vargstam.

Lindgren kommer också fram till den självklara slutsatsen att en vargstam med reducerad inavelsgrad ger en lägre MVP och inte en högre MVP.

Att utelämna genetiken har alltså resulterat i att sårbarhetsanalysen returnerat fler vargar och inte färre som vissa verkar tro.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se