Håkan Sand år 2002: Det är en myt att vargar dödar sjuka älgar

Håkan Sand, vargforskare vid Grimsö uttalade sig om vargars matvanor i samband med en forskningsrapport genomförd i Sverige redan 2002. Redan då var det klarlagt att varg inte nödvändigtvis dödar sjuka och svaga älgar.

Sveriges Radio intervjuade Håkan Sand i december 2002 med anledning av en studie om vargens matvanor som gjorts i Tyngsjö, på gränsen mellan Dalarna och Värmland. Studien omfattade ett område om 1 300 kvadratkilometer där minst tre vargar skall ha haft sina jaktmarker. Studien genomfördes med GPS-Teknik med vilken man kunde detaljstudera vargarnas rörelser.

Under studieperioden dödades tre rådjur och 23 älgar varav 13 stycken var vuxna djur och 10 stycken var kalvar. Tidigare har det sagts att vargarna tar djur i dålig kondition, men det stämmer inte enligt den här studien, eftersom samtliga slagna älgar var i utmärkt kondition.

– Vargar tar inte bara utmärglade eller sjuka djur, det är en myt. Eftersom vi har älgstam i Sverige som är så pass frisk, så skulle i sådana fall vargstammen snart vara borta om det gick till på det här sättet, säger Håkan Sand till SR Ekot.

Enligt Sand kunde man däremot se i studien att vargen hellre valde en ko före en vuxen tjur.

– Att ge sig på en stor älgtjur är förenat med livsfara, och i värsta fall får vargen plikta med sitt liv, säger Håkan Sand.

 

Håkan Sands konstateranden stöds av många internationella forskare. Vargfakta har tidigare rapporterat om detta.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se