Hur stort är ett vargrevir?

Svar: ytan motsvarar en kvadrat med sidan 3 mil.

För de som inte beräknar arealer dagligen kan det vara svårt att förstå hur stort ett vargrevir egentligen är. Det blir lätt diffust om det inte sätts i relation till något känt – exempelvis en fotbollsplan.

Enligt Rovdjurscentret de 5 stora är ett vargrevir mellan 800 och 1000 kvadratkilometer – alltså 800 miljoner till 1 miljard kvadratmeter (800 000 000- 1000 000 000 kvadratmeter). Det motsvarar en kvadrat med sidan 31 kilometer. Omräknat i till exempel antal fotbollsplaner* är 1000 kvadratkilometer lika med 140 056 stycken. Storleken på reviret varierar med terrängen och tillgången på bytesdjur.

 

Ett vargrevir räknat i antal fotbollsplaner

 

 

 

 

 


Ett stort vargrevir bildar en yta som motsvarar 140 056 fotbollsplaner eller hela Stockholm med omnejd.

 

Den geografiska fördelningen av vargrevir med stationära vargar i det svenska kärnområdet under vintern 2010/11. Källa: Länsstyrelsen och Viltskadecenter.

 

 

Vargrevir jämfört med Värnamo

Överfört på en mindre svensk stad som Värnamo kan ett vargrevir ha en omfattning som det ljusa området (31 x 31 km).

 

* Sedan 2008 är de standardiserade måtten av en fotbollsplan 105 x 68 meter. Ytan är därmed 7140 kvadratmeter dvs 0,00714 kvadratkilometer (7140 / 1 000 000 kvadratmeter). På en (1) kvadratkilometer får man alltså plats med 140 stycken fotbollsplaner (1 000 000/7140).

Jämfört med en fotbollsplan om 7140 kvadratmeter så ryms det inom ett vargrevir minst 800 miljoner / 7140 = 112 044 fotbollsplaner eller som högst 140 056 fotbollsplaner (1 miljard / 7140).

Ett vargrevir är alltså 112 000 – 140 000 fotbollsplaner stort. Det är så många att det återigen blir abstrakt och svårt att begripa. En miljard kvadratmeter motsvarar en kvadrat med sidan 31 622 meter (roten ur 1 miljard), drygt 3 mil.

 

 

Category: Okategoriserade · Tags: ,

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se