I Verkhoyansk, Ryssland dödade vargar 30 hästar

I Verkhoyanska i nordöstra Ryssland hotar stora vargflockar bybornas boskap och tamdjur. På bara några dagar har vargarna massakrerat 30 hästar samtidigt som de fortsätter att attackera tamboskap.

Flera vargflockar har synts till runt Verkhoyansk. Vargflockar har även siktats i närheten av Suordahskogo, Borulahskogo och Tabalahskogo naslegov. Enligt Vladimir Potapov, ansvarig specialist på jordbruksministeriet utgör inte vargarna ett hot mot människor i nuläget.

 

Medel saknas för jakt från helikopter

För att skydda hästarna och renarna har man skapat 24 grupper av jägare som patrullerar de aktuella områdena med snöskotrar. Vargfällor och gift är trots allt förbjudet att använda varför jägare istället får försöka skydda landsbygdens tamdjur. De lokala myndigheterna har ännu inte lyckats organisera jakt från helikopter då finansiella medel saknas för ändamålet enligt Vladimir Potapov.

Enligt Potopov brukar vargarna kunna försörja sig på det vilt som finns i skogen men bytesdjuren har försvunnit som en följd av brist på bete varför vargarna nu istället siktat in sig på tamboskap och hästar.

 

Ingen ersättning för vargskinn

Det har tidigare sagts att ett vargskinn skulle betinga en utbetalning om 10 000 rubel från lokala myndigheterna men jordbruksministeriet i Verkhoyansk säger att någon sådan ekonomisk ersättning inte är aktuell då medel helt enkelt saknas.

Källa: http://www.ysia.ru/full-news.php?id_news=28098

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se