Inaveln ökar hos den finska vargstammen

Den genetiska variationen hos de finska vargarna har minskat och följaktligen har inaveln ökat. Prover har tagits på nästan 300 vargar under perioden 1995 till 2009.

Den finska vargpopulationens genetiska mångfald har försämrats under perioden 1995 till 2009 visar en forskningsrapport som bygger på insamlat material från strax under 300 vargar. Rapporten visar att en vargstams genetiska variation har lite att göra med populationsstorleken utan är helt avhängigt det genetiska utbytet över gränserna skriver finska Yle.

De prover som togs bland de finska vargarna jämfördes med referensprover från ryska Karelen med vilka den finska vargstammen bör ha relativt god kontakt. Den naturliga vandringen mellan de två områdena räckte förmodligen till när den finska vargstammen var relativt liten men ju större den finska stammen tilläts bli desto fler invandrande vargar krävdes för att bibehålla alternativt förbättra den genetiska variationen.

Enkelt uttryckt – fler inhemska vargar leder till krav på fler invandrare. Och omvänt leder då färre inhemska vargar till lägre krav på antalet invandrande vargar. Detta bör ses i ljuset av hur den svenska vargstammen utvecklar sig i dagsläget med god tillväxt och obefintlig populationskontrollerande jakt.

Studien genomfördes vid Uleborgs universitet i samarbete med finska Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se