Ingen skyddsjakt i Enviken och Insjön

Två ansökningar om skyddsjakt har inkommit till Länsstyrelsen i Dalarna som väljer att avslå båda. Den ena gäller en närgången varg i Gimmenreviret och den andra en varg som slagit flera får vid fäbodar inom Björnåsreviret.

I Björnåsreviret handlar det om ett flertal angrepp på får vid fäbodar. Länsstyrelsen bedömar att skadorna är allvarliga, men i nuläget går det inte att särskilja vilken varg som har orsakat skadan. När det blir bra spårsnö ska Länsstyrelsen försöka få en bättre bild av vargarna i området.

– De flesta angreppen i Enviken-trakten har skett innanför någon form av inhägnad. Där anser vi att rovdjursstängsel ska prövas i första hand. I övriga fall måste man titta på andra lösningar. Det finns bidrag att söka hos Länsstyrelsen, säger Henrik Thurfjell, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Dalarna.

För den som inte är bekant med fäbodbruk bör det tilläggas att idén med denna typ av djurhållning är att djuren skall beta fritt i skogen. Om de inhägnas skall det helst ske traditionsenligt, med korrekt utformade gärdesgårdar. Fäbodbruk är en snarare en kultur- och naturgärning jämfört konventionell köttproduktion.

Den biologiska mångfalden på ”mulbetad” mark uppges vara svåröverträffad. Centrum för Biologisk Mångfald (CBM) erhöll 2011 1,2 miljon kronor från EU för att forska kring utmarksbeten, alltså mindre marker som knappast kan brukas rationellt ur ett konventionellt perspektiv men som är viktiga ur ett natur- och landskapsperspektiv.

I Gimmenreviret har en varg uppträtt närgånget kring ett hus. Bland annat har den följt både en hund och en katt, och försökt ta sig in i till fåren. När man försökte skrämma vargen trängdes den in i ett hörn och den sökande kom mycket nära vargen. Sedan sprang vargen iväg.

– Vi vill avvakta och se om vargen är bortskrämd för gott. Och vilken varg det rör sig om är också oklart i det här fallet säger Henrik Thurfjell.

Källa: http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/nyheter/2012/Pages/nej-till-skyddsjakt-i-enviken-och-insjon.aspx

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se