Inget mer stöd till rovdjursstängsel ur landsbygdsprogrammet

Pengar ur landsbygdsprogrammet föreslås fortsättningsvis inte vara tillgängliga för de som söker stöd till rovdjursstängsel. Det är innebörden i Jourdbruksverkets nya förslag inför kommande budgetperiod.

SVT rapporterar lokalt från Skåne med rubriken ”Slut med stöd till rovdjursstängsel” vilket i praktiken är sant men den bakomliggande orsaken är en annan än man först kan tro. Pengar till stängsel har under en period inta bara kommit ur nationella viltskadefonden utan också tagits ur landsbygdsprogrammet som egentligen är till för att utveckla landsbygdens näringar.

Ett rovdjursavvisande stängsel är inte att utveckla en verksamhet utan snarare ett minimikrav för att verksamheten inte skall avvecklas. Detta faktum har tidigare gett upphov till viss kritik när pengar ur just landsbygdsprogrammet använts till stängsel.

Huruvida det är denna kritik som gjort att Jordbruksverket nu på förslag vill stänga landsbygdsprogrammet för stängselåtgärder inför nästa budgetperiod är okänt. Situationen i dagsläget är dock att ”pengarna är slut” vilket fått lantbrukare i hårt prövade Skåne att reagera. Ett 50-tal fårägare har ansökt om pengar vilket de också aktivt uppmanats till av länsstyrelsen.

– Vi får ta hela smällen för rovdjurspolitiken. Nu finns det ju inget sätt för oss att skydda oss på, säger Magnus Jönsson, ordförande för Skånes fårintressenter till SVT.

Även länsstyrelsens egen personal med rovdjur som inriktning verkar besvikna över utvecklingen.

– För länsstyrelsens del är detta tråkiga och oväntade besked. Så sent som i förra veckan sade Jordbruksverket att det fanns pengar kvar i potten för rovdjursstängsel. Vi har stora problem med vargangrepp i Skåne och har ihärdigt informerat om möjligheten till stängsling, som vi ser som en av få konstruktiva lösningar på problemen, säger Nils Carlsson.

kostnadsberäkningar för stängsel

Ekonomin för stängsel är ansträngd. Stora investeringar och underhållskostnader följer med rovdjuren.
 

Enligt Jordbruksverket finns möjlighet att söka bidrag fram till 18 oktober, från det nuvarande landsbygdsprogrammet. Det är däremot osäkert om alla ansökningar kan beviljas.

Utan pengar till stängsel blir det mer eller mindre omöjligt för respektive länsstyrelse att bedriva ett trovärdig arbete när det kommer till de konflikter och skador som uppstår mellan rovdjur och människors tamdjur.

Röster har höjts om att pengarna istället skall tas direkt ur statskassan vilket vore mer rimligt sett till de attitydundersökningar som gjorts vad beträffar rovdjur – om 55% säger sig vara positiva till rovdjur är det rimligt att samma andel är med och betalar för dem och inte som i nuläget den del av befolkningen som lever med rovdjuren.

 

Källa: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/slut-med-stod-till-rovdjursstangsel
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se