Jägare nekas skyddsjakt i Gimmenreviret

Pitbullterrier i rustning

Länsstyrelsen Dalarna har avslagit en ansökan om skyddsjakt på varg i Gimmenreviret, Leksands kommun. Jägaren menar att det finns risk för angrepp på hunden.

I sitt avslag menar dock Länsstyrelsen att det är svårt att förebygga angrepp från varg på lösa hundar.

– Det finns tester där man har använt skyddsvästar och halspinglor, men underlaget är för litet för att man ska kunna bedöma om det fungerar, säger Henrik Thurfjell, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen Dalarna, i ett pressmeddelande.

Att söka av området inför jakt och att jägare uppdaterar varandra om vargobservationer i området kan vara lämpligt även om det inte ger något fullständigt skydd, anser länsstyrelsen. Länsstyrelsen anger att skyddsjakt inte är lösningen för tillfället.

Enskilda angrepp på hundar är allvarliga för de drabbade, men det är inte en allvarlig skada i enlighet med lagen och med EU:s art- och habitatdirektiv, anser länsstyrelsen Dalarna.

 

Redaktionens kommentarer: Att boende i området slutar jaga – inför risken att få hunden dödad och annat obehag– och därmed ofrivilligt avvecklar snart 200 år av framgångsrik viltvård är dock en skada som förtär långt bortom både hundar och habitatdirektiv. Men i så stora sammanhang kanske man inte kan tänka på länsstyrelsen. Mänsklighetens väl och ve tycks inte vara prioriterat.

När det gäller vargpinglor har det visat sig verkningslöst som avskräckare för varg, däremot kan jägaren lättare lokalisera hunden om den är i närheten. Skyddsvästar hjälper endast mot skärsår från huggtänder men från trycket i vargarnas käkar (ca 270 kg/cm) finns inget skydd. Om inte hunden ska tvingas gå i rustning förstås…

 


Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se