”Jägarna motarbetar Världsnaturfondens och Svenska Naturskyddsföreningens arbete!”

Bruno Liljefors - Räv i vinterlandskap

Jägarkåren får ta mycket stryk i vargdebatten trots att medlemmarnas naturintresse och viltvårdande insatser går utanpå det mesta. Men det är väl helt enkelt så att jägaren är en diffus gestalt i den moderna människans bildvärld. Ju längre från naturen vi rör oss desto mer främmande känns yrkesroller som förknippas med den. Hur många vet till exempel idag vad en jägmästare gör?

Jägarorganisationerna har dagligen chans att porträttera medlemmarna men lämnar gladeligen över ansvaret till filmskapare som Kjell ”Jägarna” Sundvall och Walt Disney. En misslyckad strategi. Den som har ihjäl Bambis mamma blir aldrig förlåten.

För den som bestämt sig för att vårda idén om den grönklädde mordmaskinen kan det komma som en chock att de svenska jägarna enligt Statens rovdjursutredning SOU2007:89 är de största bidragsgivarna till rovdjursforskningen i Sverige.

  • Viltvårdsfonden bidrar med ca 50% av alla anslag till rovdjursforskning. Syftet med fonden är enligt Naturvårdsverket att ”bevara viltet som en långsiktigt hållbar resurs. En del av pengarna går till forskning om de stora rovdjuren samt forskning som rör förvaltningen av dem.” Hela Viltvårdsfonden, inte bara forskningsanslaget, finansieras av Sveriges jägare genom viltvårdsavgiften och fällavgifter på älg.
  • Den svenska grenen av Världsnaturfonden WWF lämnar ett litet bidrag till rovdjursforskning.
  • Svenska Naturskyddsföreningen lämnar inga bidrag alls till rovdjursforskning.

Så ser det ut. Tilläggas bör också att just Naturskyddsföreningen som tidvis varit mycket högljudd i debatten inte heller deltar i de organiserade inventeringar av rovdjur som görs i flertalet svenska regioner. Jägarförbundets medlemmar deltar däremot regelbundet och på helt ideell basis.

En av vårens viktigaste insatser för den svenska folkhälsan, insamlingen av räv och spillningsprover för kartläggning av rävens fruktade dvärgbandmask, genomfördes helt frivilligt av landets jägare. Vissa utmärkte sig särskilt. Som Håkan Eklund från Kungshamn som åkte 300 mil fram och tillbaka över Västra Götaland för att från andra engagerade människor samla in och leverera 200 rävar till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala.

När nu den första inventeringen av spridning av rävens dvärgbandmask är klar meddelar SVA följande på sin hemsida:

”Tack vare en storartad insats från landets jägare så har SVA redan undersökt 3 000 rävar under 2011. Hundratals rävträckprover har också samlats in från Katrineholmsområdet där en av de positiva rävarna hittades.”

Man kan undra vad i allt detta som är att motarbeta WWF och SNF? Kanske är man mån om rävens dvärgbandmask som en del i Den biologiska mångfalden?

 

[TABLE=24]

 

 

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se