Kammarrätten sätter vargar före människors säkerhet

Människor säkerhet är mindre viktig än enstaka vargar. Den slutsatsen kan boende i Västra Götaland dra efter att en ansökan om att få veta två vargars positioner avslagits i Kammarrätten.

En ansökan om att få uppgifter om sändarmärkta vargar i Västra Götaland har avslagits av Kammarrätten.

Den sökande, en privatperson från Västerås, har begärt att positionerna för de två sändarförsedda vargar som flyttades från Idre sameby den 11 december 2011 ska offentliggöras regelbundet. Ansökan är i sin tur ett överklagande av Naturvårdsverkets föregående beslut att hemlighålla uppgifterna.

 

Rovdjur viktigare än boende

Den ansökande menar att boende i området behöver veta var vargarna befinner sig för sin egen säkerhet och för att kunna skydda tamdjur och hundar.

Kammarrätten avslår ansökan med hänvisning till sekretess för utrotningshotade djurarter. De menar vidare att uppgifterna kan komma att användas mot artens bevarande. Någon fara för lokalbefolkning och djur anses inte föreligga.

 

Egen tolkning

Tidningen VLT som också rapporterat om Kammarrättens avslag gör den egna tolkningen att ”jägare fick inte veta var vargen befann sig”, men personen som ansökt – och som bor i ett helt annat län – har endast angivit de boendes behov av trygghet och säkerhet som grund. Uppgifter om jakt anges inte i ansökan.

Den ansökande är däremot skribent på tidningen Jakt & Jägare.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se