Kammarrätten undanröjer beslut att stoppa vargjakt

Kammarrätten i Göteborg undanröjer Förvaltningsrätten i Karlstads beslut att stoppa licensjakten på varg. Följaktligen kan vargjakten starta i morgon fredag.

Kammarrätten i Göteborg har i dag undanröjt Förvaltningsrättens i Karlstads beslut om att stoppa vargjakten i Värmlands län och i Örebro län. Men kammarrätten har inte uttalat sig om själva jakten – bara om möjligheten att överklaga Naturvårdsverkets beslut. Kammarrätten konstaterar att ett sådant beslut som Naturvårds­verket har fattat inte får överklagas. Därför har det inte varit möjligt för Förvaltningsrätten i Karlstad att pröva det överklagande som domstolen fått in. Och det har inte heller varit möjligt för förvaltningsrätten att stoppa den licensjakt på varg som de båda länsstyrelserna har beslutat om och som Naturvårdsverket menar är riktig.

 

Bakgrund

Länsstyrelsen i Värmlands län och Länsstyrelsen i Örebro län beslutade i november 2014 om licensjakt på varg under perioden den 9 januari – den 15 februari 2015. Besluten överklagades till Naturvårdsverket som inte ändrade det som länsstyrelserna bestämt om licensjakt.

Naturvårdsverkets beslut överklagades vidare till Förvaltningsrätten i Karlstad av Föreningen Nordulv. Den 8 januari 2015 kom förvaltningsrätten fram till att besluten om licensjakt som Länsstyrelsen i Örebro län och Länsstyrelsen i Värmlands län fattat tills vidare inte ska gälla (inhibition). Förvaltningsrättens beslut överklagades till Kammarrätten i Göteborg.

Kammarrätten har nu prövat om förvaltningsrätten har grund för besluten om inhibition. Prövningen i kammarrätten gäller bara om Naturvårdsverkets beslut är överklagbara, alltså inte om licensjakt på varg får ske.

Enligt kammarrättens mening är Naturvårdsverkets beslut inte överklagbara, eftersom det är fråga om beslut som i grunden har fattats av länsstyrelsen och efter det överprövats av Natur­vårds­verket. Det framgår av 58 § jaktförordningen. Kammarrätten menar också att det inte finns stöd i EU-rätten som gör att det ändå skulle vara möjligt att överklaga Naturvårdverkets beslut, dvs. trots att det i svensk rätt finns ett förbud mot att överklaga. Kammarrätten har därför kommit fram till att det var fel av förvaltningsrätten att pröva Föreningen Nordulvs överklagande och har undanröjt förvaltningsrättens inhibitionsbeslut.

Kammarrättens domar innebär att besluten om licensjakt som fattats av Länsstyrelsen i Värmlands län och Länsstyrelsen i Örebro län står fast.

 

Källa: http://www.kammarrattenigoteborg.domstol.se/Om-kammarratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Kammarratten-undanrojer-Forvaltningsratten-i-Karlstads-beslut-att-stoppa-licensjakten-pa-varg/

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se