Karelens vargar under hård uppsikt

Jordbruksministeriet i Karelen har återigen uttryckt oro inför den växande vargstammen och de skador de orsakar på såväl tamdjur som vild populationer av övrigt vilt.

Under ett möte på Jordbruksdepartementet i Karelen avhandlades vargpopulationen och jordbruksminister Grigory Manuilov poängterade särskilt att problemen med varg inte bara handlar om de direkta angreppen på tamboskap och hundar utan minst lika mycket om vad som sker i naturen där vargen lever. Vargarnas predation på de vilda stammarna av klövvilt är ett huvudbry för ministeriet jämte de sjukdomar varg väntas kunna föra med sig.

En lantbrukare som drabbades av ett vargangrepp under hösten 2011 fick sin gård satt i karantän i väntan på resultat av de prover som togs på de djur som inte dött av angreppen utan bara blivit skadade. Ingen rabies kunde konstateras vid det tillfället men administrationen säger sig vara väl medveten om riskerna.

 

Jakten på varg fortsätter

Det initierade programmet för vargjakt förväntas fortsätta tills det att man nått de mål om en kraftigt reducerad vargstam. Detta för att tillåta att de vilda populationerna av älg och vildren skall kunna återhämta sig.

I och med införandet av skottpengar under föregående år har cirka 80 000 kronor betalats utför 89 vargar. Under januari månad har ytterligare 12 vargar kunnat skjutas.

Om avsikten fortfarande är att reducera vargstammen från 400 till 100 återstår det nästan 200 vargar som skall skjutas. Med nuvarande takt kan det tänkas vara klart tidigast i slutet av 2013.

Länk till originalartikel.

 

Category: Nyheter · Tags: ,

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se