Kattätande varg skall avlivas, Saxdalen

Kattdödande varg i Kolsva

En varg från Olsjöreviret utanför Ludvika skall skjutas av länsstyrelsens personal. Genomförda skrämselförsök har inte givit önskat resultat menar man.

Närgånget beteende, en dödad sällskapshund och kanske så många som 40 dödade tamkatter är resultatet av varg i Saxdalen. Ortsbefolkningen i de olika byarna inom reviret har upprepade gånger stött på vargarna som av allt att döma inte tycks följa devisen om att försvinna så fort de får syn på en människa utan tvärtom gått emot människor som rastat sina hundar.

Länsstyrelsen personal gjorde först försök med icke dödlig ammunition dvs gummikulor. Men något skottillfälle lär inte ha bjudits under de två dagar personal var avdelad att utdela dessa smärtsamma men icke dödliga projektiler. Vargen gäckade helt enkelt personalen trots att den dök upp tämligen centralt vid en lokal pizzeria.

Att så många katter försvunnit inom området är kanske en effekt av vargnärvaro som de allra flesta inte känner till. Men att tamkatter står högt på vargens meny är ingen nyhet för de som lever med varg och har också omnämnts i media vid ett antal gånger. 40 försvunna tamkatter torde dock vara någon form av rekord men samtidigt också ett bevis på hur adaptiv en predator kan vara när den upptäcker ett nytt byte i tjänligt format.

I onsdags inleddes skyddsjakten som alltså genomförs av länsstyrelsens personal. Skyddsjakten skall pågå i två veckor.

 

Källa: http://www.jaktojagare.se/aktuellt/tjansteman-avlivar-saxdalenvarg
Foto: Commons Wikimedia
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se